Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Vilka skulder kan saneras?

Skuldsaneringslagen omfattar nästan alla de skulderna man har när ett beslut om att inleda skuldsanering tas. Då bortfaller också borgenärens rätt till ränta och dröjsmålsränta på dessa skulder från den dagen.

Vissa typer av skulder kan dock undantas från detta beslut och dessa är:

  • Villkorade skulder vilket är skulder som borgenären bara kan kräva in ifall vissa villkor har uppfyllts.
  • Skulder där beloppet ännu inte har fastställts.
  • Skulder där betalningsdatumet ligger i framtiden.
  • Vanligtvis omfattar inte skuldsanering de fodringar som avser statliga studielån som ännu inte har förfallit till betalning.

Vissa skulder omfattas heller aldrig av skuldsanering och dessa är:

  • En fordran för underhåll av barn. Om Försäkringskassan betalar ut ett underhållsstöd eller bidragsförskott kan den som skulle ha betalat ett underhåll få en skuld till Försäkringskassan. Den skulden omfattas isf av skuldsaneringen.
  • En inteckning i fastighet eller tomrätt samt handpanter och andra skulder med panträtt, viss annan förmånsrätt eller rätt för borgenären att hålla kvar gäldenärens egendom (retentionsrätt), så långt säkerheten räcker till betalning av skulden.
  • En framtida hyresskuld eller andra framtida skulder som kräver motprestation av borgenären.
  • En fordran som det tvistas om.

Alla fordringar som ingår i det beslut om skuldsanering har lika stor rätt. Detta betyder att alla som man är skyldig pengar har lika stor rätt att få den betald, oavsett skuldens storlek osv. Men det går att ifall en borgenär samtider att ge olika fordringar olika hög prioritet. Detta kan t ex vara att man betalar av en mindre summa helt och hållet istället för att dela upp den.

Följ oss på Facebook