Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Del 3 - Dröjsmålsränta

Om det i det ingångna avtalet finns med ett avsnitt om dröjsmålsränta ska denna betalas. Finns det en speciellt angiven ränta är det denna som gäller. Dröjsmålsräntan tas då ut från den dagen som är angiven i avtalet. Vanligtvis är sista förfallodagen den dag som räntan börjar dras ifrån.

Skulle det inte vara avtalat är det räntelagens bestämmelser som gäller. Denna lag säger att en fordringsägare har rätt att ta ut dröjsmålsränta en månad efter det att han har skickat ut sitt betalningskrav.

Det vanliga är att räntan står angiven i kreditavtalet men om det inte finns med så är det referensräntan som Riksbanken bestämmer två gånger per år plus 8 % som gäller.

Jämkning av dröjsmålsräntan

Om du inte har en betalat en skuld pga sjukdom, arbetslöshet, dödsfall eller något annat liknande kan ibland dröjsmålsräntan jämkas (minskas). Detta enligt 8§ i räntelagen. Kom ihåg att det bara är ifall någon oväntad händelse har inträffat som medfört att du inte kunnat betala som en jämkning kan bli aktuell.

Vill du söka jämkning ska du i första hand ta kontakt med den du är skyldig pengar och framföra dina argument. Du ska dock veta att det inte är vanligt att sådana går igenom då det krävs starka skäl.

Följ oss på Facebook