Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Vad händer under skuldsaneringsåren?

Att ha fått skuldsanering innebär ett tufft liv framöver. Du får räkna med att leva på existensminimum vanligtvis i de närmaste fem åren. Under denna tiden kommer alla inkomster du har som överstiger denna nivå att användas för att återbetala skulderna.

Det är du som under denna tiden själv ansvarar för att betala till dem du har skulder. Vissa fordringsägare kommer att skicka ut inbetalningskort medan andra inte alls gör det. Därför ska du ta kontakt med alla fordringsägare och se till att få besked om hur de önskar att betalningarna ska skötas.

Den delen av skulderna som du inte ska betala enligt skuldsaneringsplanen blir du befriad från när denna plan löpt ut.

Att planera fem år framåt i tiden är svårt vilket kan påverka hur du klarar av planen. T ex om man får ett bättre betalt jobb eller blir av med jobbet kommer detta att förändra.

Om du får det bättre eller sämre under skuldsaneringsperioden

Skulle det vara så att du under denna tid får det sämre ställt och inte kan för betalningsplanen ska du ta kontakt med Kronofogden för att ansöka om att få till en ändring av planen.

Är det istället så bra att du får det bättre ställt ekonomiskt under denna period kan de som du är skyldig pengar vilja ha mer betalt. Eller är det så att du vill öka tempot i betalningarna för att snabbare bli skuldfri. Både du och dina fordringsägare kan ansöka om att få skuldsaneringsplanen förändrad. Är det du som önskar detta finns det ingen risk att betalningsplanen förlängs.

Under vissa förutsättningar kan de du är skyldig pengar begära att skuldsaneringen upphävs. Ett exempel på en sådan förutsättning är ifall du inte har följt återbetalningsplanen. Om skuldsaneringen upphävs har du från och med då fullt ansvar för att återbetala de skulderna som omfattades av skuldsanering minus den summan som du redan återbetalat enligt planen.

Temporära betalningsproblem

Har du skuldsanering är det extra viktigt att du planerar din ekonomi för att klara av temporära ekonomiska svackor. Allt för att fordringsägarna inte ska kunna begära omprövning av skuldsaneringsbeslutet.

För skulder som du drar på dig under tiden du har skuldsanering kan komma att drivas in av Kronofogden under tiden som skuldsaneringen pågår.

Följ oss på Facebook