Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Del 8 - Utmätning

Finns det kvar en skuld som inte är betald kan fordringsägaren begära att Kronofogden ska göra en utmätning. En utmätning går ut på att Kronofogden ser vilka inkomster eller tillgångar en person har och sedan antingen kräver in delar av dem eller säljer saker för att få fram pengar.

Det allra vanligaste är ett avdrag på lönen, pensionen, sjukpenningen eller någon annan form av inkomst. De pengarna som överstiger det som krävs för uppehället kommer då att drivas in för att betala tillbaka skulder som finns.

Egendom som hus, tv, datorer eller något annat likande kan också utmätas. Dessa kommer då att säljas och inkomsterna gå till fordringsägarna.

Prioritering för utmätning

Kronofogden kommer att driva in så mycket pengar som det bara är möjligt om man inte får in tillräckligt för att betala tillbaka alla skulder. När detta görs finns det en prioriteringslista över vart pengarna ska gå.

Prioriteringslistan är enligt följande;

1. Underhållsbidrag.

2. Skatter, böter och underhållsstöd.

3. Alla övriga skulder så som bankskulder eller TV-avgifter.

Eftersom prioriteringslistan ser ut enligt följande kommer en bank som har ett fordringskrav få svårt att få in pengar om personen i fråga även ska betala underhåll eller har skatteskulder.

Det som krävs för att ha en normal levnadsstandard i ett hushåll kommer Kronofogden aldrig att utmäta. Det som ingår här kallas för beneficiegods. Alltså blir du aldrig av med din säng t ex men om du skulle ha en värdefull vas kommer denna att utmätas.