Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Bedömning av skuld & betalförmåga

Kronofogden kommer att göra en bedömning av möjligheten att betala av skulderna i framtiden. I denna prognos tar man t ex hänsyn till den totala skulden, den nuvarande och framtida inkomsten, ålder, arbetsförmåga, utbildning, eventuella sjukdomar och arbetslöshet.

Det finns inget i skuldsaneringslagen som säger exakt hur stor en skuld måste vara för att man ska kunna få skuldsanering. Denna bedömning görs från fall till fall vilket gör att man inte kan räkna med att bli godkänd bara för att man har skulder som är större än någon annan som accepterats.

Bedömningen av skäligheten

Detta är den samlade bedömningen som Kronofogden gör för de personliga och ekonomiska förhållandena. Det är speciellt fyra omständigheter som här det tas hänsyn till:

  • Den största delen av skulderna ska vara minst 3-4 år gamla.
  • Hänsyn tas till hur skulderna har uppkommit. T ex genom konsumtion, bostadslån, lån för näringsverksamhet, borgensåtagande, skadestånd och skatteskulder.
  • Att du har gjort att du kan för att försöka att betala av skulderna.
  • Kronofogden tar också hänsyn till att man är aktiv när det t ex gäller att svara på frågor och skicka in de uppgifterna som krävs för beslut.

Om du ska bli godkänd för en skuldsanering är det alltså viktigt att ha varit skuldsatt under en längre tid och att du verkligen har försökt att ta dig ut ur skuldfällan. En person som snabbt har satt sig i skuld och vill ta den enkla vägen ut kommer alltså inte att bli godkänd. Hela tanken med skuldsanering är att ge personer som gjort allt vad de kunnat en andra chans.