Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Kronofogdens utredning och beslut

Om kraven för skuldsanering uppfylls kommer Kronofogden att besluta om att inleda en sådan. Det som då händer är att Kronofogden kommer med ett förslag om hur skuldsaneringen ska skötas. I denna plan kan man t ex hitta en betalningsplan som normalt är fem år lång.

Hur denna betalningsplan ser ut grundas på din betalningsförmåga. Hur stor denna är bestäms utifrån vad du och din eventuella familj behöver för ert uppehåll. Den summan som man här bestämmer att ni måste ha från lönen kommer att behållas. Den summa som tjänas in som överstiger denna summa kommer att användas för att betala av skulderna.

Innan detta förslag från myndigheten skickas vidare ska du godkänna detta. Sedan går förslaget vidare till att som har fordringskrav. Skulle några av dessa säga nej till förslaget kan Kronofogden fortfarande besluta om skuldsanering. Ett beslut kan sedan överklagas till tingsrätten.

Vad ska betalas under utredningstiden?

En utredning av detta slag tar självklart lite tid och under denna tiden ska de vanliga levnadskostnaderna betalas. Detta inräknar t ex hyra, el- och telefonräkning, TV-avgift och eventuellt underhåll till barn.

De skulderna som ingår i ansökan om skuldsanering kan man avvakta att betala till dess att ett beslut i ärendet har fattats.

Har man pantsatt sin bostad som säkerhet för en skuld som man betalar av på bör man fortsätta att betala denna under tiden som ärendet behandlas.

Om du får avslag på din ansökan

Skulle Kronofogden anse att kraven för skuldsanering inte uppfylls kommer ansökan att avslås med en motivering om varför. Här ska man komma ihåg att en nekad ansökan inte betyder att man aldrig kommer att få bli godkänd för skuldsanering. I motiveringen kan man hitta en vägledning om när det är lämpligt att ansöka igen.

Om du blir nekad ska du inte bli allt för nedslagen av detta. Se det då som ett tecken på att Kronofogden tror att du kan klara av att betala tillbaka de pengarna du är skyldig. Se därför till att göra upp en bra budget och spara in på utgifterna så kanske du klarar av det hela själv.

Följ oss på Facebook