Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Del 6 - Invändning

Som vi tidigare har skrivit kan man bestrida en delgivning. Detta är för att en delgivning inte är samma sak som att en skuld är fastställd. Tycker du att kravet inte är korrekt ska detta meddelas Kronofogden. Är dröjsmålsräntan felaktig kan du också invända mot detta. Är du och fordringsägaren oense om skulden kan inte Kronofogden fastställa skulden. Det fordringsägaren då kan göra är att ta saken vidare till tingsrätten.

En invändning ska bara göras om du tycker att fordringsägaren kräver pengar av dig när han inte har rätt till det alls eller om summan är fel. Du ska alltså inte invända om du inte har pengar att betala tillbaka med.

Du bör bara göra en invändning om du tycker att fordringsägaren inte har rätt att kräva dig på pengar, eller att han kräver dig på fel belopp. Invändningen ska alltså inte handla om huruvida du har råd att betala eller inte.

Utslag

Invänder du inte eller låter bli att svara helt och hållet då kommer Kronofogden att fastställa skulden. Efter det skickas ett beslut ut till dig och fordringsägaren, detta beslut kallas för utslag. Efter detta har fordringsägaren full rätt att låta Kronofogden driva in skulden.

Delgivning och utslag är båda processer som kostar pengar. Därmed kommer det att bli ytterligare avgifter som du får betala.

Följ oss på Facebook