Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Vad är skuldsanering?

Skuldsanering är ett ord man ska ta med stort allvar. Det betyder nämligen att en person som har stora skulder som den inte klarar av att återbetala under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala dessa skulder helt eller delvis.

Man ska ha klart för sig att det inte är speciellt enkelt att få skuldsanering. Det går att ha stora skulder och bli nekad detta då man anses kunna klara av återbetalningar själv om man sköter sin ekonomi på ett bra sätt. Att strunta i sin ekonomi och dra på sig en massa skulder för att sedan räkna med skuldsanering går alltså inte.

För att bli godkänd för skuldsanering krävs normalt stora skulder som har varit ett problem under en längre tid. Dessa skulder ska normalt ha gått till Kronofogden.

Skuldsaneringslagens krav

Det går att få skuldsanering om man uppfyller ett antal villkor av vilka vi några här ska ta upp.

  • Du kan få skuldsanering om du är så svårt skuldsatt att du inte klarar av att återbetala skulderna på många år.
  • Det är fullt skäligt med hänsyn till de personliga och de ekonomiska förhållandena.
  • Är folkbokförd i Sverige.
  • Inte har ett pågående näringsförbud.

Viktigt är även att veta att det i princip bara går att få skuldsanering en gång i livet. Det ansens ungefär som att man har fått chansen en gång och tar man den inte då har man mist den. Är det så att man är näringsidkare måste denna verksamhet vara liten och den största delen av inkomsterna ska komma från ett annat håll.

Följ oss på Facebook