Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Indexfond

En indexfond är en värdepappersfond som har som mål att utvecklingen på fonden ska följa ett visst marknadsindex. Indexfonder kallas också ofta för passiv fond.

De indexfonderna som är aktiebaserade bygger på principen att köpa en lika stor andel av alla aktier som ingår i det indexet som fonden har valt att följa. Följdaktligen blir avkastningen lite bättre än vad indexet ligger på då det även tillkommer utdelningar. Utdelningarna som ligger i snitt på ca 3 % på Stockholmsbörsen.

Förvaltningsavgift för en indexfond

En fördel med en indexfond är att förvaltningsavgifter är lägre än vad den är för andra typer av fonder. Detta då själva förvaltandet till stor del kan automatiseras med hjälp av datorer som räknar ut hur mycket av de olika aktierna som ska köpas in. Fondbolaget kan därmed spara in pengar då det slipper har dyra förvaltare och analytiker som aktivt ska förvalta en fond.

Förvaltningsavgifter ligger vanligtvis någonstans mellan 0,1 – 0,5 % per år för en indexfond. Detta kan jämföras med att förvaltningsavgifter på en aktiefond ofta ligger någonstans mellan 1,5 – 3,0 % per år. En indexfond har också normalt en lägre omsättning och det betyder att transaktionskostnaderna även de blir lägre.

Om man tar och räknar lite på ett exempel för att visa hur mycket denna lägre förvaltningsavgift kan påverka så får man fram lite intressanta siffror. Förutsättningarna som vi sätter upp är en investering på 100 000 kr på 20 år där bruttoavkastningen är 9 % för varje år.

Detta betyder att en aktiefond som har en förvaltningsavgift på 1,5 % kommer att ha gått upp till 320 000 kr i värde. Du har också under tiden betalat hela 70 000 kr i förvaltningsavgifter.

Det som skiljer på en aktiefond och indexfond då är enbart förvaltningsavgiften. En förvaltningsavgift på en indexfond på 0,3 % kommer att under denna tid har gått upp till 400 000 kr i värde. Förvaltningsavgiften ligger på sammanlagt 16 000 kr.

Nu är detta ju ett exempel där fonderna har gått lika bra. Aktiefonden som har en dyrare förvaltningsavgift försöker ju slå indexfonderna i uppgång och då kan det ju betyda att den högre förvaltningskostnaden betalar sig.

Enkelt sparande i fonder

Avanza Bank är en av de bästa bankerna för att investera i fonder och aktier. De har ett väldigt stort utbud och lättanvänd depå. Du kan skaffa ett ISK och hantera ditt sparande. Funkar perfekt för pensionssparande /månadssparande etc.

Börja spara i fonder hos Avanza du också!

Följ oss på Facebook