Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Fondandelsfond / Fond-i-fond

En fondandelsfond brukar även kallas för Fond-i-fond och det är helt enkelt en fond som investerar i andra fonder. En aktiefond investerar i aktier och på samma vis väljer förvaltaren till en fondandelsfond ut andra fonder som de tror ska gå bra. Vilken typ av fonder, fördelning och inriktning fonden ska ha bestäms av en fondförvaltare.

Det finns olika skäl till varför man kan välja en fondandelsfond. Ett skäl är att man vill ha en fond med låg risk och stor bredd. En aktiefond är mycket mindre riskabelt än att investera i en enskild aktie eftersom man automatiskt får ett stort antal aktier samtidigt som ett proffs väljer ut aktierna. En fondandelsfond kan sägas ha samma effekt då man får ett flertal fonder istället för bara en fond och utan att själv behöva välja ut dem.

En annan fördel är att man kan få tillgång till fonder som annars kan vara svåra att investera i, t ex hedgefonder. Hedgefonder kan vara svåra av flera skäl, t ex att det är svårt att veta vilka som är bra och vad man ska ha för investeringsstrategi. Dessutom kan många sådana fonder ha höga gränser för investeringar, vilket är mer pengar än vad vanliga sparare har råd med. Genom att investera i en fondandelsfond kan man komma åt dessa hedgefonder.

De flesta fondandelsfonder inriktar sig också på just hedgefonder. Genom att ha en hedgefondandelsfon så sprider man riskerna jämfört med att bara ha en enda hedgefond. En hedgefond kan vara en lite mer riskabel investering då den förlitar sig på att den fondförvaltare som sköter om hedgefonden är duktig och gör bra val. Risk finns för större förluster och då är det inte dumt att kunna sprida risken genom att få en andel i flera olika hedgefonder.

En fördel som var viktigare förr var att en fondandelsfond gjorde att man kunde ”byta” fonder utan att behöva krångla med att deklarera köp och försäljningar, vilket man måste ifall man köper och säljer på ett vanligt fondkonto. Med detta menar jag egentligen att fondförvaltaren köper och säljer fonder – du som har investerat i fondandelsfonden har inget att säga till om där. Just denna fördel är dock idag till stor del inaktuell då man kan skaffa ett Investeringssparkonto som bas för sina fonder och aktier och där behöver man inte heller deklarera varje enskilt köp / försäljning.

Fondandelsfonder har inte gått så bra

Tyvärr har inte fondandelsfonder lyckats speciellt bra. Idén med fond-i-fond är ganska ny så de flesta fonder är hyfsat nystartade. Om man ser tillbaka över de senaste fem åren så verkar det dock som att resultaten har uteblivit för dessa fonder.

Om man bortser från fonder som riktar in sig på hedgefonder så är det vanligast med fondandelsfonder som investerar i globalfonder eller blandade fonder. Jämför man deras framgångar med vanliga och populära aktiefonder som följer ett globalt index så har fondandelsfonderna i snitt en lägre avkastning och de flesta vanliga globalfonder har gått bättre.

En stor andelning till att fondandelsfonderna har gått sämre än de vanliga fonderna med samma inriktning är de höga avgifterna. Fonderna själva tar ut en avgift och så tillkommer dessutom avgifter för alla de underliggande fonderna. Den totala avgiften för en sådan fond blir alltså ofta en bit högre än för vanliga fonder. Speciellt om man väljer att satsa på en indexfond med låg avgift – då kan det skilja ganska mycket.

En annan andledning till att fond-i-fond verkar lyckas sämre kan vara svag kompetens bland fondförvaltarna. Att investera i fonder är annorlunda än att investera i enskilda aktier och kan många gånger kräva bredare kunskap. Man måste kunna mer om fler olika regioner, marknader, branscher och länder etc.

Saker man bör tänka på gällande fond-i-fond

Man kan tycka att det låter väldigt smidigt och rakt på sak med fond-i-fond. Du köper en fond som investerar i andra fonder och får en rejäl spridning, låg risk och slipper själv göra fondval. Men det finns ett flertal saker att tänka på som är väldigt viktiga och som påverkar hur bra det är med denna typ av fonder.

Dubbla förvaltningsavgifter

En av de viktigaste sakerna att tänka på är att man får betala mer för dessa fonder än man kanske tror vid en första anblick. Varje fond har en avgift som man får betala för att fondförvaltaren sköter investeringarna. Det är likadant för fondandelsfonder. Även dessa har en avgift.

Det som kan vara lurigt är dock att även de fonder som fondandelsfonden investerar i har avgifter. Dessa avgifter får du själv stå för – det är alltså inget som ingår i avgiften för fonden. Det innebär att du får betala exempelvis 0,4 procent i avgift för din fondandelsfond och sedan brukar man skriva ut i fondinformationen hur hög avgiften i snitt är för de fonder som man har investerat i.

I praktiken kan det då alltså innebära att du har 0,4 procent avgift för din fondandelsfond plus att den genomsnittliga avgiften för underliggande fonder är 0,5 procent. Du får då totalt betala 0,9 procent i avgift. Vid en första anblick ser man bara den avgift som fondandelsfonden själva tar ut så det krävs att man själv läser på och ser vad för ytterligare avgifter som finns. Det kan då bli dyrare än man trodde.

Bankerna paketerar sina fonder

En annan sak man bör se upp lite med är att storbankerna gillar att paketera sina egna fonder i fondandelsfonder. Den här typen av fonder har blivit populära bland storbankerna som ett sätt för dem att sälja på kunderna ett flertal av sina egna fonder och detta är kanske inte direkt vad man vill när man väljer en fondandelsfond.

Man vill givetvis att fondförvaltaren ska välja de fonder som är bäst inom den inriktning som fonder har. Om banken väljer för mycket utifrån sina egna fonder och har fokus på att trycka in dem i paketet snarare än att välja de bästa fonderna så får du som kund lida. Eftersom du har dubbla avgifter när du väljer en fondandelsfond så vill du att det ska finnas en bra tanke bakom valen och det ska finnas ett bra skäl till att välja fondandelsfonden.

I de fall då bankens huvudsakliga fokus ligger på att paketera och sälja in sina egna fonder så försvinner ofta vitsen med den här typen av fond och det blir bara onödigt dyrt. Dessutom är det som sagt inte alls alltid som bankens egna fonder är de bästa alternativen och du vill gärna välja en fond-i-fond som har avkastningen för fonden i fokus och inte förvaltarens egna bakomliggande motiv.

Ska jag investera i fondandelsfond och vad ska jag tänka på?

Egentligen skulle jag nog vilja säga att du bör låta bli att investera i fondandelsfonder om du inte har något ovanligt bra skäl till detta. Det bästa skälet kan nog vara om du vill testa att investera i hedgefonder – för då kan du få en möjlighet till detta som annars är svår att få. I övrigt är det helt klart att det sällan blir bättre med en fondandelsfond jämfört med att bara investera i några vanliga fonder på egen hand.

Fondandelsfonder verkar faktiskt ofta gå sämre än de vanliga fonderna och ha en ganska dålig utveckling även över längre tid. Fondförvaltarna har tydligen inte lyckats speciellt bra och när avgifterna blir så höga som de faktiskt blir i en fondandelsfond så behöver man ju även en bra avkastning för att det ska bli värt det, men den bra avkastningen har uteblivit.

I de flesta fall verkar det bättre att bara välja en eller flera vanliga fonder, kanske då vanligen aktiefonder som följer ett visst index. Det finns idag många riktigt billiga sådana fonder – med en avgift på t ex 0,2 procent. När dessa fonder går minst lika bra eller förmodligen bättre än fondandelsfonderna och när deras avgifter är bara en femtedel eller en tiondel så höga så är det inte helt konstigt att dina pengar växer klart bättre här.

Kolla upp fonden så att du inte blir överraskad senare

Om du ändå känner att du vill investera i fondandelsfond av något skäl, t ex för att det känns enkelt eller för att få en bred spridning, så ska du åtminstone se till att du kollar upp lite mer exakt vad som gäller för fonden.

Kontrollera vad avgifterna ligger på för de underliggande fonderna så att du inte får någon överraskning där. Kolla även så att fonden faktiskt verkar investera i bra fonder och i enlighet med den inriktning som fonden har. Om det är en globalfondandelsfond så ska den givetvis investera i ett antal andra globalfonder, annars tappar fonden lite mening.

Kolla så att fonden du väljer inte bara är ett sätt för banken att slänga ihop sina egna fonder i ett paket och sälja dem på det viset istället för att sälja på vanligt vis. Man bör vara skeptisk till sådana paket eftersom det pekar ganska mycket på att banken har slängt ihop fonderna huvudsakligen för att de vill sälja sina egna fonder. En fondandelsfond bör ha som mål att välja ut de bästa fonderna för att få bästa möjliga avkastningen och inte att bara investera i fonder från egna bolaget.

Ta också och göra en genomgång av dina fonder regelbundet och har du en fondandelsfond eller flera så bör du kolla lite extra på dem för att se att de verkligen presterar som de ska. Om fonderna har höga avgifter och en lägre avkastning så är de inte speciellt bra och då kan det säkert finnas bättre alternativ att byta dem mot. Gör alltid en kritisk bedömning och byt om du inte är nöjd.

Enkelt sparande i fonder

Avanza Bank är en av de bästa bankerna för att investera i fonder och aktier. De har ett väldigt stort utbud och lättanvänd depå. Du kan skaffa ett ISK och hantera ditt sparande. Funkar perfekt för pensionssparande /månadssparande etc.

Börja spara i fonder hos Avanza du också!

Följ oss på Facebook