Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Räntefonder

Räntefonder har bara investerat i räntebärande värdepapper som t ex obligationer. Räntebärande papper utfärdas av staten, kommuner eller företag och är ett sätt för dessa att låna in pengar. Detta gör att det är stabila fonder.

Räntefonder har låg risk

Eftersom räntefonderna bygger på värdepapper kommer de inte att variera direkt mycket i värde. Detta gör dem till förhållandevis säkra investeringar. Risken är alltså betydligt lägre än vad den är för aktiefonder eller blandfonder.

Som vanligt för dock en minskad risk med sig att det inte finns alls lika stora möjligheter att tjäna mycket pengar snabbt på räntefonder. Denna typ av fond är alltså en placering för dig som är ute efter något säkert.

Räntefonder som har placerat pengar utomlands påverkas av ändringar i valutakurser. Har en fond t ex investerat i papper som är i euro och värdet på euron går upp så kommer värdet på fonden att öka i svenska kronor. Valutakurserna kan skifta flera procent på väldigt kort tid.

Värdeförändring i räntefonder

Det är räntornas utveckling som styr hur värdeförändringarna på räntefonder utvecklas. Det är de långa och korta räntorna som man brukar kolla på.

Det är även så att värdet på fonden på kort sikt går ner när räntan stiger. Går räntan istället ner då kommer fonden att öka i värde.

Ränta betalas ut under en viss tid

Ett räntebärande värdepapper gäller under en bestämd tid som kallas för löptiden. Det är under denna tid som den som har givit ut värdepappret betalar en ränta till den som har köpt värdepappret. När sedan löptiden har gått ut köper utgivaren tillbaka värdepappret till ett pris som är bestämt från början.

Korta och långa räntefonder

En räntefond där de räntebärande värdepapperna har en löptid på max ett år kallas vanligtvis för en kort räntefond. De brukar också kallas för t ex penningmarknads- eller likviditetsfond. Följaktligen kallas räntefonder där värdepapperna har en löptid på mer än ett år för långa räntefonder eller obligationsfonder.

En kort räntefond är vanligtvis stabilare i sin värdeökning och erbjuder en mindre risk än vad långa räntefonder gör. Fördelen för långa räntefonder är att de normalt ger än bättre värdeökning på lite längre sikt.

Enkelt sparande i fonder

Avanza Bank är en av de bästa bankerna för att investera i fonder och aktier. De har ett väldigt stort utbud och lättanvänd depå. Du kan skaffa ett ISK och hantera ditt sparande. Funkar perfekt för pensionssparande /månadssparande etc.

Börja spara i fonder hos Avanza du också!

Följ oss på Facebook