Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Frågor och svar om försäkringar - Del 3

Den här delen i serien med frågor och svar om försäkringar behandlar en del vanliga villkor och aspekter av försäkringar så som självrisk, försäkringspremie, hur man byter försäkringsbolag och ifall man kan ha flera försäkringar samtidigt som ger ersättning för samma sak. Läs gärna våra frågor och svar och lär dig lite mer.

Vad är självrisk?

Självrisken är den del som du själv måste betala innan en försäkring går in och betalar resten. Om du har en cykel som blir stulen kan självrisken t ex vara 1000 kr och det betyder att du själv måste betala 1000 kr när du köper en ny cykel. Resterande belopp går försäkringsbolaget in och betalar när du får en ny likvärdig cykel.

Självrisken kan vara olika stor. Storleken har du i en del fall själv möjlighet att påverka dessutom. När du t ex tecknar en hemförsäkring kan du välja hur stor självrisk du vill ha. Väljer du ett högre belopp får du betala mer själv ifall något skulle hända och du behöver utnyttja försäkringen. Dock blir försäkringspremien lägre. På samma vis kan du välja en låg självrisk men då få högre premie.

Den huvudsakliga meningen med självrisken är att uppmana folk att vara aktsamma med sina saker. När det finns en självrisk behöver folk själva alltid betala något, vilket leder till att de är mer försiktiga än om försäkringsbolaget hade stått för hela beloppet i alla lägen.

Hur bestäms min försäkringspremie?

Försäkringspremien påverkas av en hel del olika faktorer. Exakt vilka dessa är beror på vilken försäkring det gäller och kanske även vilket försäkringsbolag du har. När du tecknar en försäkring får du ofta göra en del val när det gäller självrisk och sådant och detta påverkar hur mycket försäkringen kostar.

Eftersom en försäkring är personlig kan även flera personliga faktorer väga in. För en bilförsäkring kan det vara allt ifrån var du bor eller vilken bil du kör till hur många skadefria år du har som bestämmer premiens storlek. När du letar efter en ny försäkring måste du alltså fylla i dina uppgifter och få en offert för att se vad en viss försäkring skulle kosta för just dig.

Vem täcks av min försäkring?

Vem som täcks av en försäkring står normalt i försäkringsbrevet. Det är avtalet som finns mellan dig och försäkringsbolaget och där finns alla allmänna villkor nedskrivna. Försäkringsbolaget skickar ett försäkringsbrev till dig när du teckna en försäkring.

En försäkring kan täcka dig själv men även andra person. T ex täcker en hemförsäkring in hela din familj när de bor i samma bostad men ibland till och med barn som bor på annan adress. En trafikförsäkring (som är en del av en bilförsäkring) täcker bara in andra människor och deras egendom.

För att ta reda på vad som gäller kan du titta på försäkringsbrevet. Där ska det stå vad som gäller och vilka som täcks in av försäkringen. Om någon inte står med i försäkringsbrevet som borde stå med kan detta leda till att du inte får ersättning även om du trott det.

Kan man byta försäkringsbolag hur som helst?

Det går att byta försäkringsbolag ganska fritt. Det finns inga regler som säger att du inte kan byta och du kan även ha flera olika försäkringar från olika försäkringsbolag. Du kan dock inte avsluta en försäkring när som helst utan det sker på huvudförfallodagen som normalt inträffar en gång per år. Se till att du kontaktar försäkringsbolaget i god tid så att försäkringsbolaget kan avsluta försäkringen när rätt tid kommer.

Du kan alltid jämföra försäkringar och leta efter bättre alternativ. Om du vill kan du teckna en ny försäkring även om du skulle ha en gammal kvar. Det gör inget om du har flera, men du kan ofta inte får ersättning från flera försäkringar för samma sak.

Kan man ha flera försäkringar som täcker samma sak?

Det går bra att ha flera försäkringar som täcker in samma saker. I vissa fall är det dock i princip meningslöst medan det i en del andra fall kan vara bättre. Du kan bara få kostnadsersättning från en försäkring, så om du t ex skulle totalkvadda din bil kan du bara få pengar till en ny bil från en försäkring.

Det finns dock tillfällen då flera försäkringar fungerar. Om du exempelvis har flera olycksfallsförsäkringar kan du få pengar från alla dessa för medicinsk invaliditet. Kostnaderna som uppstår i samband med olyckan får du dock bara ersättning för en gång. Detsamma gäller för livförsäkringar – du kan få ut pengar från flera livförsäkringar.

Följ oss på Facebook