Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Inkomstpension 1954-

Vad är inkomstpension?

För varje år som du utför något arbete i Sverige så tillgodoräknas du pensionsrätt. Det som avgör hur stor din pensionsrätt blir är hur mycket du har i pensionsgrundande inkomst. Den pensionsgrundande inkomsten är din årsinkomst efter det att man har dragit av den allmänna pensionsavgiften.

Det är pensionsrätten som är själva grunden när man beräknar inkomstpensionen. Dock ska man veta att pensionsrätterna inte enbart grundas på arbetsinkomst utan då får även pensionsrätt för tid då du har små barn, studerar, fullgöra plikttjänst, har sjuk- eller aktivitetsersättning.

Pensionsrätten till inkomstpensionen motsvaras varje år av en pensionsavgift på 16 % av pensionsunderlaget. Din pensionsrätt bokförs varje år på ditt inkomstpensionskonto. Värdet som finns på ditt konto är det som utgör din pensionsbehållning.

För dig som är född 1953 eller tidigare styrs din pensionsrätt till ett visst antal 20-delar som beror på vilket år du är född. Dock är det så att du varje år också får en vis pensionspoäng beräknad till till dig. Denna pensionspoäng styrs liksom din pensionsrätt på arbetsinkomsterna och man använder den för att beräkna tilläggspensionen.

Hur beräknas inkomstpensionen?

Det som gäller om en grundprincip för beräknandet av din inkomstpension är att det du har tjänat in under arbetslivet och som har sparats på inkomstpensionskontot, ska du sen få utbetalt fördelat över de åren som du är pensionär.

Vid uttagandet av pensionen används pensionsbehållningen på kontot för att göra en beräkning av vilken summa du ska få ut. Man använder då ett tal som kallas för delningstal som är olika för alla årskullar. Detta delningstal är en statistik beräkning för den förväntade återstående livslängden vid pensionsuttaget.

Delningstalet påverkas också av något man kallar för tillväxtnormen, som är en ränta på 1,6 %. Denna ränta är något som man använder för att få ett mått på den antagna framtida tillväxten och det gör att delningstalet blir lägre. Tack vare det lägre delningstalet kommer pensionen att bli cirka 18 % högre än vad den hade blivit annars.

Delningstalet som gäller för dem som vill ta ut pensions från och med det 65:e levnadsåret fastställs samma år som denna årskull fyller 65. Tar man ut pensionen tidigare än så använder man ett preliminärt delningstal. Det exakta delningstalet bestäms sen samma år som man fyller 65 år.

Man kan även säga att som en grundprincip så kommer du att få en högre pension desto längre du jobbar då du helt enkelt har hunnit samla på dig en större summa på inkomstpensionskontot.

Pension

Avanza Bank kan vara ett alternativ för dig som funderar på pensionssparandet.


Följ oss på Facebook