Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Född 1954 eller senare

Pensionen kan komma från ett antal olika håll. Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten som allmän pension och dels från din arbetsgivare i form av en tjänstepension. Utöver detta kan du självklart även ha ett eget privat pensionssparande. Din pension påverkas inte av de olika typerna utan de kommer att läggas samman och bli den totala pensionen.

Pensionsrätt

När du arbetar och betalar skatt så innebär det också att du sparar till din allmänna pension. Det som här sparas kallas för din pensionsrätt. Delar av pensionsrätten betalas in via skatten och en del betalar din arbetsgivare genom de arbetsgivaravgifterna som han betalar för dig. Pensionsrätten är 18,5 % av den pensionsgrundande inkomsten. Av dessa så går 16 % till inkomstpensionen och 2,5 % till din premiepension.

I pensionsrätten så ingår dels dina vanliga inkomster som du tjänar på ett vanligt arbete men utöver det kan det finnas andra saker som också ingår. Bland dessa ingår t ex föräldrapenning, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning och arbetslöshetsersättning.

Vidare finns det ett inkomsttak för det som utför den pensionsgrundade inkomsten. Pengarna du tjänar över detta tak ger ingen pensionsrätt alls. För 2009 ligger detta tak på 381 750 kr.

Barn ger pension

Har du barn så får du pensionsrätt för de fyra första åren i barnets liv. Detta är oavsett om man har varit föräldraledig eller ej. Adopterar man ett barn får man också pensionsrätt för de fyra första åren som barnet har varit adopterad med en övre gräns på 10 år.

Det är bara en förälder som får pensionsrätt för ett barn och det gäller även bara för ett barn i taget. Det är den förälder som har lägst pensionsunderlag som automatiskt får denna rätt. Dock går det att ändra på detta om man vill att den andra föräldern ska få tillgodoräkna sig detta. Är så fallet anmäler man det till Försäkringskassan. Staten betalar ut pensionen för barnår.

Studier och plikttjänst ger pension

Det är även så att ifall du studera på högskolenivå eller gör plikttjänst få du då också pensionsrätt. Är det så att du har studiebidrag är det staten som betalar in pensionsavgifter för dig. Det pensionsgrundande beloppet är då 138 % av ditt studiebidrag. Pensionsrätten är sedan 18,5 % av detta belopp.

Plikttjänst som t ex militärtjänstgöring ger också dig pensionsrätt. Det som här styr hur stor pensionsrätten blir beror på hur många dagar du gör plikttjänst. Som ett grundkrav ställs det att plikttjänsten är på minst 120 dagar i följd för att pensionsrätt ska utgå. Det är staten som betalar ut pensionsavgiften för både plikttjänsten och studierna.

Läs mer om inkomstpension

Läs mer om premiepension

Garantipension

Garantipensionen ger dig som har haft en liten eller ingen inkomst ett grundskydd. Garantipensionen baseras på hur många år man har bott i Sverige. Det krävs att man har bott i Sverige i minst 3 år för att en garantipension ska utgå.

Ska man få en full garantipension måste man har bott i Sverige i minst 40 år från det året man fyllde 16 år till och med det året som man fyller 64 år. För de som har bott i Sverige under en kortare period så kommer storleken på garantipensionen att minska i förhållande till de åren som du inte bott i landet. Som exempel kan man säga att en person som bara har bott i Sverige i 20 år bara kommer att rätt till halv garantipension. Det är staten som betalar ut garantipension när man fyllt 65 år.

Läs mer om garantipension

Tjänstepension

Det är avtalet som du har med din arbetsgivare som styr hur din tjänstepension fungerar. Vill du ha en prognos för hur din tjänstepension kommer att bli så kan du besöka www.minpension.se som är en sajt som har gjorts i samarbete mellan staten och pensionsbolagen.

Pension

Avanza Bank kan vara ett alternativ för dig som funderar på pensionssparandet.


Följ oss på Facebook