Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Garantipension 38-53 och pensionär

Saknar du helt eller har en låg inkomstgrundad pension har du rätt att få en garantipension från det att du fyller 65 år. Garantipensionen är tänkt att hjälpa till dem som av olika anledningar inte har kunnat spara ihop en tillräckligt stor inkomstgrundad pension under sin yrkeskarriär.

Vem kan få garantipension?

För att kunna ha möjlighet att få ut full garantipension krävs det att du har bott i Sverige i minst 40 år från det att du fyllde 16 år till och med det året du fyller 64. Skulle det vara så att du inte har bott i landet så länge kommer varje år att dra bort 1/40 av garantipensionen. Har du alltså bott i Sverige i bara 20 år kommer du att maximalt få halva garantipensionen.

Man ska även ha varit bosatt i Sverige under 3 år för att ha rätt till garantipension. Skulle det vara så att du varit bosatt kortare tid finns det möjligheter att räkna med till som du bott i ett annat EU-land eller i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz för att komma upp i de tre åren.

Garantipensionens storlek

Har du rätt till full garantipension kommer du att få ut 6 777 kr per månad om du är gift och 7 597 kronor om du är ogift. Detta är beloppet som gäller för 2009.

Har du annan pension kan denna göra att du inte har rätt till någon garantipension eller bara en liten del. Bland andra pensioner räknar man in t ex inkomstpension, premiepension, tilläggspension, änkepension eller vissa utländska pensioner kan minska garantipensionen.

Pension

Avanza Bank kan vara ett alternativ för dig som funderar på pensionssparandet.


Följ oss på Facebook