Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Född 1938-1953 och pensionär

Pensionen som du har kommer ofta från flera olika håll. Den allmänna pensionen betalas ut av Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten. Sedan kan du också ha tjänstepension som dina arbetsgivare betalar ut. Det kan ju även vara så att du har haft ett privat pensionssparande. Dessa pensioner påverkar sedan inte varandra utan kommer istället att läggas ihop och bilda din totala pension.

Den allmänna pensionens olika delar

Inkomstpension, tilläggspension och premiepension det är vad den allmänna pensionen består av. Är du född mellan 1938 – 53 kommer du att få en del av din pension i form av inkomstpension och premiepension. Du får också en del av pensionen i form av tilläggspensionen. Är man tidigt född inom denna period kommer andelen tilläggspension att vara större än om du är född närmare 1953.

Inkomstpension och tilläggspension

Den allmänna pensionen tjänar du in pengar till varje år som du arbetar och för detta betalar skatt. Pengarna som tjänas in kallas för pensionsrätt och pensionspoäng. Det är pensionsrätten och pensionspoängen som ligger som grund för hur mycket du ska få i allmän pension.

Har du tjänat mycket pengar under åren kommer du ha sparat in en större pensionsrätt och fler pensionspoäng vilket kommer att leda fram till en större allmän pension.

Läs mer om inkomstpension och tilläggspension

Premiepension

Premiepensionen grundas också på din inkomst. För varje år du jobbar kommer en viss procent av summan du tjänar att placeras i premiepensionssystemet. Hur stor premiepensionen blir när du tar ut den beror dels på hur mycket pengar du tjänat in till den men också vilka fonder som pengarna har placerats i.

Läs mer om premiepension

Garantipension

Har du haft en låg inkomst under ditt yrkesliv finns det något som kallas för garantipension som är tänkt att ge ett grundskydd. Garantipensionen baseras på hur länge du har bott i Sverige. Det krävs att du bott i landet i minst 40 år från det att du fyllde 16 till det att du fyllde/fylle 64 år för att ha rätt tull full garantipension. Har man bott kortare tid kommer garantipensionsrätten att minska för varje år under de 40 åren, t ex ger 20 år i Sverige rätt till halv garantipension.

Läs mer om garantipension

Tjänstepension

Det allra vanligaste är att ifall man har haft en anställning så får man också en tjänstepension från arbetsgivaren. För att få reda på lite mer exakt hur det fungerar med tjänstepension är tipset att du kollar med ditt tjänstepensionsbolag eller arbetsgivare.

Äldreförsörjningsstöd

Har du låg inkomst finns det också möjlighet att få äldreförsörjningsstöd. Grundkrav för detta är att du är boende i Sverige och fyllt 65 år. Detta är en inkomstprövad förmån som tillkommer på ålderspensionen om inkomsterna inte är tillräckliga.

Läs mer om äldreförsörjningsstöd

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg kan prövas om du är bosatt i landet och fyllt 65 år. Det är inkomsten som avgör om du har rätt till bostadstillägg tillsammans med boendekostnaderna. Är du gift kommer detta att räknas in i prövningen.

Personer som har sjuk- eller aktivitetsersättning har möjlighet att få bostadstillägg innan de är 65 år fyllda.

Pension

Avanza Bank kan vara ett alternativ för dig som funderar på pensionssparandet.


Följ oss på Facebook