Sök på sidan

Bostadstillägg 38-53 och pensionär

Ett bostadstillägg kan du som pensionär ha rätt till om dina inkomster inte är tillräckligt höga. Om och hur mycket du får i bostadstillägg styrs av boendekostnaderna och hur stor pensionen är totalt. För att kunna söka bostadstillägg krävs det att du redan tar ut full pension.

Vem kan få bostadstillägg?

För att få bostadstillägg krävs det utöver en låg pension som du tar ut för fullt att du är minst 65 år och boende i Sverige. Du kan även ha rätt till bostadstillägg om du har pension eller invaliditetsförmån från ett annat EES-land eller lever på en änkepension.

Det går dock inte att söka bostadstillägg om änkepensionen har beviljats pga ett dödsfall efter 2002 och om du är född 1945 eller senare. Har du fyllt 65 år och bara har änkepension har du även inte rätt till något bostadstillägg.

Hur mycket kan jag få i bostadstillägg?

Det är din inkomst och boendekostnad som till stora delar ligger bakom storleken på bostadstillägget. Det finns vidare självklart lite övre gränser också som gäller. Maximalt kan du iaf få ut en ersättning på 93 % av boendekostnaderna upp till 5 000 kr per månad om du är ogift. Är du istället gift är det maximala beloppet 93 % av 2 500 kr. Uträknat blir det största möjliga bostadstillägget 4 650 kr för ogift och 2 325 kronor för gifta.

Hur ansöker jag om bostadstillägg?

Det är hos Försäkringskassan som du som pensionär ansöker om bostadstillägg. Bostadstillägget beviljas sedan normalt för 12 månader i taget. Finns det speciella skäl kan ett tillägg beviljas för 36 månader.

Pension

Avanza Bank kan vara ett alternativ för dig som funderar på pensionssparandet.


Följ oss på Facebook