Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Äldreförsörjningsstöd 38-53 och pensionär

Detta är ett stöd som ska garantera att du som har en väldigt låg eller ingen pension alls ändå ska kunna ha en skälig levnadsstandard. För att kunna få detta stöd krävs det utöver en låg inkomst att du är 65 år gammal och är boende i Sverige.

Hur stort blir äldreförsörjningsstödet?

Det är din inkomst efter det att man har gjort avdrag för skatt och en skälig bostadskostnad som avgör hur stort äldreförsörjningsstödet blir. Blir det efter detta mindre än 4 831 kr kvar varje månad om du är ogift kommer du att få stöd upp till denna summa. Är du gift är motsvarande summa 4 082 kronor. Detta är det belopp som gäller under 2009.

Eftersom äldreförsörjningsstödet är en hjälp om inkomsterna inte räcker till krävs det av dig att du tar ut full pension för att ha rätt att söka. Det betyder att inkomstgrundad ålderspension, garantipension, bostadstillägg till pensionärer och särskilt bostadstillägg måste tas ut först.

Pension

Avanza Bank kan vara ett alternativ för dig som funderar på pensionssparandet.


Följ oss på Facebook