Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Tilläggspension 38-53 och arbetar

Vad är tilläggspension?

Detta är också en pension som grundas på din inkomst. Det är nämligen så att du samlar ihop poäng under de år som du arbetar. Tilläggspensionen ersätter ATP och folkpensionen som existerade i det gamla systemet.

Hur beräknas tilläggspensionen?

Om det är så att du är född mellan 1938 och 1953 kommer du att få en del av ålderspension beräknad som tilläggspension. Är du född tidigt i denna period kommer en större andel av den pension som du får ut som är inkomstgrundad än vad den är för personer födda i slutet av perioden. Det är så att ifall du är född 1938 kommer du att få 16/20 av pensionen i form av tilläggspension. 4/20 kommer att vara inkomst- och premiepension. Är man istället för 1953 kommer bara 1/20 vara tilläggspension.

När du fyller 65 kommer man inte längre att fastställa någon pensionspoäng för dig. Är det istället så att du då fortfarande har arbetsinkomster kommer hela denna summan att räknas in till inkomst- och premiepensionen.

Själva pensionen beräknas sen enligt de äldre reglerna som gällde i ATP-systemet med pensionspoängen som underlag. Man räknar då ut en medelpoäng för de 15 bästa åren när du har jobbat. Skulle det vara så att du har mindre än 15 års pensionspoäng kommer ett genomsnitt att räknas ut på de åren du har samlat ihop poäng.

Garantiregeln

När man bytte pensionssystem såg man till att skapa en garantiregel för personer födda mellan 1938 och 1953. Denna regel säger att en person i denna åldersgrupp är garanterad att få ut minst lika mycket i inkomstgrundande ålderspension som hade tjänats in i det gamla ATP-systemet t o m 1994.

Pension

Avanza Bank kan vara ett alternativ för dig som funderar på pensionssparandet.


Följ oss på Facebook