Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Inkomstpension 38-53 och arbetar

Vad är inkomstpension?

När du arbetar i Sverige kommer du varje år att kunna tillgodoräkna dig en viss summa i pensionsrätt. Hur stor pensionsrätten blir avgörs av storleken på den pensionsgrundande inkomster. Detta är årsinkomsten efter det att man har gjort avdrag för den allmänna pensionsavgiften.

Det är alltså pensionsrätten som är grunden för inkomstpensionen. Men det är även så att pensionsrätten inte enbart grundas på arbetsinkomst. Du får även pensionsrätt för studier, plikttjänst eller när du har små barn. Har du haft sjuk- eller aktivitetsersättning kommer detta också att räknas in som pensionsrätt.

Pensionsrätten till inkomstpension motsvaras varje år av en pensionsavgift på 16 procent av pensionsunderlaget. Det du har fått in i pensionsrätt varje år kommer att föras in på ditt inkomstpensionskonto. Det är värdet på detta konto där alla års pensionsrätt har gått in som är din pensionsbehållning.

Om du är född 1953 eller tidigare kommer pensionsrätten att begränsas till ett antal 20-delar beroendet av när du är född. Sen kommer du också att varje år att få en pensionspoäng beräknad. Pensionspoängen grundas den också på arbetsinkomsterna och används sen för att beräkna tilläggspensionen.

Hur beräknas inkomstpensionen?

Den enkla grundprincipen är att pengarna som du har sparat in på inkomstpensionskontot ska betalas ut till dig fördelat över dina år som pensionär.

När du går i pension och ska ta av pengarna på kontot kommer man att göra en beräkning för att ta reda på hur mycket pengar som ska betalas ut till dig varje månad. Man använder sig då av ett delningstal. Detta är ett tal som är olika för varje årskull och som till stora delar återspeglar den förväntade livslängden vid pensionsuttaget.

I delningstalet ingår också en sak som man kallar för tillväxtnormen. Detta är en ränta på 1,6 %. Tillväxtnormen är ett värde som man tagit fram som visar på den antagna framtida ekonomiska tillväxten. Tack vare det lägre delningstaget kommer pensionen att bli cirka 18 % högre. Du som pensionär kommer alltså att få del av den tänkte framtida tillväxten i förtid.

Lite enkelt kan man säga att när du går i pension kommer ha en väldigt stor inverkan på storleken av pensionen. Det är ju så att om du jobbar längre så hinner du samla på dig en större pensionsrätt att sedan ta ut. Så om du vill ha mycket i pension ska du jobba länge.

Pension

Avanza Bank kan vara ett alternativ för dig som funderar på pensionssparandet.


Följ oss på Facebook