Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Garantipension 38-53 och arbetar

Vad är garantipension?

När du uppnår en ålder på 65 år kan du få en garantipension om det är så att du inte har kunnat spara ihop en tillräckligt hög inkomstgrundad pension. Är det så att du t ex aldrig har haft någon arbetsinkomst har du också ingen pension som är inkomstgrundad, är detta fallet kommer hela din pension att vara garantipension. Om den inkomstgrundade pension är låg kommer garantipensionen att vara ett tillägg till den intjänade pensionen.

Hur länge du har bott i Sverige kommer också att påverka storleken på din garantipension.

Vem kan få garantipension?

Som vi nämnde tidigare så kan hur länge du bott i Sverige påverka hur stor din garantipension blir. Det är nämligen så att det krävs att du har bott 40 år i Sverige mellan det att du är 16 tills du fyllt 64 år. Skulle det vara så att du bott i Sverige i 30 år under denna tid kommer du att få 30/40 av den möjliga garantipensionen.

Som minst krävs det normalt att du har bott i Sverige i tre år för ha rätt till garantipension. Är det dock så att du har bott kortare tid kan du räkna in tid som du bott i ett annat EU-land eller i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz för att komma upp i de tre åren som krävs.

Garantipensionens storlek

Får man ut full garantipension har man rätt till 6 777 kr per månad om man är gift och 7 587 kr per månad om det är så att du är ogift. Som gifta räknas även personer som är registrerade partners, är sambos och har gemensamma barn eller som tidigare varit gifta med varandra.

Detta är det belopp som du kan få om du har bott alla 40 åren i Sverige.

Har du någon annan pension kan denna göra att det du får ut i garantipension går ner.

Pension

Avanza Bank kan vara ett alternativ för dig som funderar på pensionssparandet.


Följ oss på Facebook