Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Född 1938-1953 och arbetar

Denna information handlar den så kallade allmänna pensionen och vi kommer här att ta upp lite olika saker som är bra att tänka på om man funderar på att gå i pension snart eller om planen är att jobba ett par år till.

Pensionen kommer från flera olika håll

Den pension som du senare kommer att få ut kan komma från ett flertal olika håll. Det är dels från Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten som står för den allmänna pensionen. Vidare kan du få en del från arbetsgivaren som kallas för tjänstepension. Utöver detta kanske det är så att du har ett privat pensionssparande. Dessa olika typer av pension påverkar inte varandra utan de kommer att läggas ihop till en total summa som blir din pension.

Allmänna pensionen

Det som ingår i den allmänna pensionen är inkomstpension, tilläggspension, premiepension och garantipension. Är du född mellan 1938 och 1953 kommer din allmänna pension i olika delar att bestå av dessa. Är du född tidigt under denna period kommer andelen tilläggspension att vara större.

Det är tilläggspensionen och inkomstpensionen som står för de största delarna av pensionen. Din pensionsrätt för premiepensionen har du bara kunnat tjäna in från och med 1995. Skulle det vara så att dessa pensioner tillsamman inte är stora nog kan du också ha rätt till garantipension.

Inkomstpension och tilläggspension

För varje år som du arbetar och för detta betalar skatt så går delar av detta till att tjäna in pension åt dig. Pengarna som du tjänar in och som kommer att räknas till din allmänna pension kallas för pensionsrätt. Hur stor din inkomstpension kommer att bli beror på hur mycket pengar du har tjänat och hur inkomstutvecklingen har varit i Sverige. Tilläggspensionen räknas ut på dina pensionspoäng som du har fått för det utförda arbetet. Detta ersätter sedan ATP och Folkpension från det gamla systemet.

Läs mer om inkomstpension och tilläggspension

Premiepension

Hur stor premiepensionen blir grundas på din inkomst. Denna baseras på de pensionsrätterna som du har i premiepensionssystemet. Hur stor premiepensionen sedan blir beror dels på hur mycket pengar som har betalasts in och hur fonderna dessa placerats i har utvecklats under placeringstiden.

Läs mer om premiepension

Garantipension

Har du aldrig tjänat mycket pengar eller kanske inte har haft någon inkomst alls så kommer du ändå att få en pension som man kallar för garantipension. För att få en garantipension måste du ha bott minst 3 år i Sverige. För att kunna få ut full garantipension om du inte har annan pension så måste du ha bott i Sverige i minst 40 år mellan det att du är 16 och 64 år gammal. Har man inte bott i landet i 40 år kommer garantipensionen att minska med 1/40 för varje år. Har du bara bott här i 20 år kommer alltså garantipensionen bara att ligga på max 50 % av max.

Läs mer om garantipension

Äldreförsörjningsstöd

Har du en låg pension kan du ansöka om att få äldreförsörjningsstöd. För att kunna söka detta krävs det att du bor i Sverige och är minst 65 år gammal. Det är din inkomst som styr om du har rätt till äldreförsörjningsstöd eller ej. Är du gift kommer maken eller makans inkomst och förmögenhet att påverka möjligheterna till stödet.

Läs mer om äldreförsörjningsstöd

Bostadstillägg till pensionärer

Ett bostadstillägg kan man ansöka om ifall man är bosatt i landet och har uppnått en ålder på minst 65 år. Det görs en inkomstprövning om du har rätt till detta tilllägg på ålderspensionen och den betalas bara ut till personer som har ett fullt uttag av pensionen. Det är inkomsten och boendekostnaderna som bestämmer bostadstilläggets storlek. Är du gift kommer även partnerns inkomst att styra ifall något bostadstillägg betalas ut eller ej.

Har du sjuk- eller aktivitetsersättning är det möjligt att få bostadstillägg innan du har fyllt 65.

Läs mer om bostadstillägg till pensionärer

Pension

Avanza Bank kan vara ett alternativ för dig som funderar på pensionssparandet.