Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Äldreförsörjningsstöd 38-53 och arbetar

Vad är äldreförsörjningsstöd?

Äldreförsörjningsstödet är till för att garantera att personer som har låg eller ingen pension alls ändå ska få tillräckligt mycket pengar för att ha en skälig levnadsnivå. För att få äldreförsörjningsstöd krävs det att du är 65 år och bor i Sverige.

Hur stort blir äldreförsörjningsstödet?

Är det så att din inkomst efter avdrag för skatt och skälig bostadsnivå har du rätt till äldreförsörjningsstöd för att komma upp till denna skäliga levnadsnivå. Den skäliga levnadsnivån 2009 är 4 831 om du är ogift och 4 082 per månad om du är gift.

För att få ut äldreförsörjningsstöd krävs det att du redan får tar ut full pension. Det är även så att du måste ta ut de andra förmånerna du har rätt till innan du får äldreförsörjningsstöd.

Pension

Avanza Bank kan vara ett alternativ för dig som funderar på pensionssparandet.


Följ oss på Facebook