Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Tilläggspension -1937

Den del som 2003 ersatte den tidigare ATP och Folkpensionen kallas för tilläggspensionen. Denna är inkomstgrundad och uppbyggd av två olika delar som ska motsvara det två tidigare pensionsformerna. Man räknar om tilläggspensionen varje år för att den ska följa löneutvecklingen i samhället.

Den del som motsvarar ATP

Delen som ska motsvara ATP baseras på de pensionspoängen som du har sparat in under yrkeskarriären. Det är medeltalet på dessa pensionspoäng som avgör hur stor pensionen kommer att bli. Medelvärdet räknar man ut genom att kolla på de 15 bästa inkomståren.

För att ha möjlighet att få maximal tilläggspension krävs det sedan att du har samlat pensionspoäng under minst 30 år. Skulle det vara så att du inte jobbat i 30 år kommer pensionen att minska med 1/30 för varje år som saknas. Men om du är född före 1924 kan du ändå få full tilläggspension även om du inte har jobbat i 30 år. Har man jobbat i mindre än tre år som resulterat i pensionspoäng har man inte rätt till tilläggspension.

Den del som motsvarar folkpension

Den först delen styrs av ett belopp som motsvarar den gamla folkpensionen. Denna del är dock också beroende av hur många år av pensionspoäng du har.

Att räkna ut denna del är lite lurigt därför är bästa tipset att besöka Försäkringskassans hemsida där det finns information om hur uträkning går till.

Så beräknas tilläggspensionen.

Pension

Avanza Bank kan vara ett alternativ för dig som funderar på pensionssparandet.


Följ oss på Facebook