Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Garantipension -1937

Har du inte jobbat alls under ditt liv kommer du inte att få någon inkomstgrundad, för att du ska ha möjligheter att ha en godkänd levnadsstandar kommer du att få en garantipension som utgör hela pensionen. Har du jobbat men inte haft hög inkomst eller inte kunnat jobba tillräckligt länge kommer du att få garantipension som ett tillägg vid sidan av den inkomstgrundade pensionen.

Vem kan få garantipension?

För att du ska kunna få full garantipension krävs det också att du har bott i Sverige mer än 40 år under tiden du varit mellan 16 – 64 år. Har du bott i landet kortare tid kommer garantipensionen att minska med 1/40 för varje år som saknas. Den som levt 30 år i Sverige har alltså rätt till 30/40 av full garantipension förutsatt att ekonomi i övrigt uppfyller kraven.

Det krävs också normalt att du har bott tre år i Sverige för att alls har rätt till någon garantipension. Har du bott kortare tid kan du få garantipension men då krävs det att du har bott i ett annat EU-land eller i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz för att komma upp i tre års bosättningstid.

Garantipensionens storlek

Den fulla garantipensionen är 6 777 kr varje månad för den som är gift och 7 597 kr för den som är ogift. Detta är siffrorna som gäller 2009. Detta är alltså det som du kan få ut om du bott i Sverige i 40 år och inte har någon annan pension. Har du någon annan pension kommer den summan att dras bort från maxbeloppet.

Pension

Avanza Bank kan vara ett alternativ för dig som funderar på pensionssparandet.


Följ oss på Facebook