Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Född 1937 eller tidigare

Är du född 1937 eller tidigare består din allmänna ålderspension av tilläggspension och eventuell garantipension. Det är tilläggspensionen som är inkomstgrundad och den ersätter de gamla systemen ATP och Folkpension. Garantipensionen är till för att komplimentera tilläggspensionen om du annars skulle ha fått en lägre pension när systemen förändrades.

Din pension kommer från flera håll

Pensionen du får kommer från flera olika håll. Det är dels Försäkringskassan, dels tjänstepension som dina arbetsgivare betalar ut. Vidare kan du även ha ett privat pensionssparande. De olika pensionerna kommer sedan att läggas ihop och bilda din totala pension.

Tilläggspension

Tilläggspensionen du får grundas på din inkomst. Du får pension efter de pensionspoängen du har fått under de åren som du har arbetat. De gamla systemen med ATP och Folkpension har ersatts av denna pensionstyp istället.

Läs mer om tilläggspension

Garantipension

Har du haft en liten eller ingen inkomst tidigare i livet blir du ändå inte utan pengar när du är pensionär. Du kommer istället att få en garantipension som baseras på storleken av de andra pensionerna och hur länge du har bott i Sverige.

Det krävs normalt att man har bott tre år i Sverige för att ha rätt till garantipension. För att kunna få en full garantipension krävs det dock att du har bott minst 40 år i Sverige från det att du fyllde 16 år tills det år du fyllde 64. Har du bott kortare tid minskar den möjliga garantipensionen med antalet år. Skulle det alltså vara så att du bara bott 20 år vilket är halva tiden har du även rätt till maximalt halva garantipensionen.

Läs mer om garantipension

Tjänste- eller avtalspension

Det är ditt tjänstebolag eller arbetsgivare som har koll på vad du kommer att få i tjänstepension när du är pensionär. Men normalt får de flesta ungefär 10 % av slutlönen i tjänstepension.

Privat pension

Eventuell privat pension är sådant som du själv har lagt undan pengar till under åren som du jobbat för att kunna ta ut under pensionsåren. Detta kan t ex vara pengar sparade i aktier, fonder, obligationer eller andra former av värdepapper. Självklart kan man även ha sparat pengar på bankkonton som kan tas ut som pension.

Äldreförsörjningsstöd

Är du bosatt i Sverige och fyllt 65 år kan det vara så att du har rätt till äldreförsörjningsstöd. Exempelvis kan äldreförsörjningsstöd betalas ut till personer som inte bott i Sverige i de åren som krävs för att få ut en full garantipension.

Äldreförsörjningsstödet prövas utefter din inkomst. Boendekostnader, inkomst, förmögenhet kommer att påverka storleken på stödet. Det gäller även olika summor för personer som är gifta och ogifta.

Läs mer om äldreförsörjningsstöd

Bostadstillägg till pensionärer

Har du en låg pension som gör det svårt att betala boendekostnaden kan du få ett stöd för att klara dessa utgifter. Bostadstillägget kommer att prövas genom att man även här tittar på inkomster, förmögenhet och boendekostnader.

Läs mer om bostadstillägg till pensionärer

Pension

Avanza Bank kan vara ett alternativ för dig som funderar på pensionssparandet.


Följ oss på Facebook