Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Äldreförsörjningsstöd -1937

Det finns även något som kallas för äldreförsörjningsstöd som är tänkt att garantera en skälig levnadsnivå om det är dåligt med pengar i övrigt. För att kunna få detta stöd krävs det att du är minst 65 år och boende i Sverige.

Hur stort blir äldreförsörjningsstödet?

Är inkomsten efter avdragen skatt och skälig bostadskostnad läger en viss nivå kan du få äldreförsörjningsstöd för att komma upp i detta belopp. Beloppet som gäller är 4 831 kronor för den som är ogift och 4 082 kronor om man är gift. Detta är vad som gäller för 2009.

För att alls ha rätt till detta stöd krävs det att all möjlig annan pension tas ut för fullt. Du måste även ta ut andra förmåner först som t ex bostadstillägg för pensionärer.

Pension

Avanza Bank kan vara ett alternativ för dig som funderar på pensionssparandet.


Följ oss på Facebook