Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Privatobligationer

Att spara pengar i privatobligationer är något för dig som vill ha en fast ränta under en bestämd löptid. Privatobligationer är räntebärande värdepapper som ges ut av ett antal olika organisationer som t ex staten, kommuner, företag och banker. Privatobligationerna noteras sen på Stockholmsbörsen.

Privatobligationer bestämd tid och ränta

Att spara pengar i obligationer är en av de allra säkraste formerna av sparande som man kan bedriva. Väljer du att placera dina pengar i privatobligationer betyder det att du binder ditt kapital under en bestämd tidsperiod som kallas för löptid. För detta får du en bestämd fast ränta plus att du vet exakt hur mycket du kommer att få tillbaka när löptiden har gått ut.

Skulle det dock vara så att du kommer på att du inte vill ha pengarna sittande i obligationer efter ett tag så kan du göra något åt det fast det finns en bestämd löptid. Det går nämligen att sälja obligationer på obligationsmarknaden. Priset du där får för dina obligationer styrs av ränteläget vid det tillfället som du vill sälja.

Två olika typer av privatobligationer

Det finns två olika typer av privatobligationer där räntan betalas ut på lite olika sätt. Den ena typen kallas för kupongobligationer och de ger en bestämd ränta periodvis under löptiden. Vanligen betalas räntan här ut en gång per år. Den andra typen kallas för nollkupongare och det som skiljer dem är att det inte delas ut någon ränta varje år utan alla pengarna betalas ut först när löptiden för obligationen har gått ut.

Det som är gemensamt för bägge typerna av privatobligationer är att du vid löptidens slut får en tidigare bestämd avkastning. Obligationerna amorteras även vid bara ett tillfälle.

Fördelar med privatobligationer:

  • Du vet i förväg vad du får i ränta på din placering.
  • Att spara i privatobligationer är ett sparande med låg riskfaktor.
  • Bra komplement/alternativ till aktier i sparportföljen.
  • Skatten på räntan kan skjutas upp om man skaffa nollkupongare.
  • Privatobligationer kan ingå i individuellt pensionssparande (IPS).

Vilken typ av privatobligation ska man välja?

Det som styr vad du ska välja är lite hur din egna ekonomiska situation ser ut. Tar man och jämför privatobligationer som har samma löptid så är ju det som skiljer dem räntan som du får utbetalad antingen varje år eller bara i slutet av löptiden.

Behöver du pengarna som räntan ger dig varje år är det bättre med kupongobligationer som ger ett regelbundet tillskott av pengar varje period. Nackdelen är att du beskattas varje år för kupongobligationerna på samma sätt som för t ex sparande på ett bankkonto.

Det som därför blir fördelen med nollkupongare är att skatten på räntan bara betalas när obligationen säljs eller förfaller. Eftersom ingen skatt betalas under löptiden så blir reella avkastningen större.

Följ oss på Facebook