Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Premieobligation

Detta är en form av statsobligation där räntan samlas ihop i en stor pott för att sedan lottas ut bland innehavarna av premieobligationerna.

Premieobligationerna har tappat i attraktivitet då det innan 1990 års skattereform var en fördelaktigt sparsätt för privatpersoner då beskattningen på vinsten var låg. Vinsterna från utlottningen är idag skattefria men då beskattningen på kapitalvinster numera har blivit klart lägre än vad de var innan skattereformen har de blivit mindre attraktiva.

Räntan som lottas ut är även den inte speciellt hög. T ex var den 2 % år 2006. Därför bör man betrakta premieobligationer numera som en lott där man är garanterad att få tillbaka sin insats. Kostnaden som blir för lotten är egentligen enbart inflationen under tiden som löptiden ligger på. Löptiden är för tillfället 6 år på premieobligationer.

Vinster

Vanligtvis är det så att en innehav att ett visst antal lotter, vanligen 25 – 100 som är i nummerföljd ger en s.k. garantivinst. Detta betyder att du får en garanterad ränta samtidigt som lotterna för med sig rätten att delta i utlottningen av det som blir över av räntan.

Har du 10 premieobligationer i följd blir den garanterade vinsten för närvarande 1,10 % per år. Alltså 550 kr då varje obligation kostar 5000 kr. På 6 år kommer din investering på 50 000 kr isf att ha givit dig 3300 kr i garanterad vinst.

Den största vinsten som man kan vinna i utlottningen är 1 miljon kronor. De övriga vinsterna ligger på 5000 och 1000 kr. Så om du har tur kan du bli miljonär på premieobligationer.

Det är Riksgälden som ger ut premieobligationerna. De säljer dem själva men även via ett antal återförsäljare som t ex affärsbankerna. Det går även att köpa premieobligationer på en andrahandsmarknad som ligger på Stockholmsbörsens räntemarknad.

Innan 1996 så fick alla ut sina premieobligationer i pappersform. Numera funkar det inte så längre utan alla premieobligationerna hanteras istället elektroniskt genom ditt VP-konto.

Följ oss på Facebook