Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Obligationer

Vid köp av en obligation är det som händer att du lånar ut pengar till den organisationen som ger ut obligationen. I Sverige ges obligationer ut av staten, bolåneinstitut, banker, kommuner och några få företag. Privatpersoner kan köpa både privat- och premieobligationer.

Premieobligationer

Staten kan få in pengar genom att utfärda obligationer. Dessa obligationer kallas för premieobligationer. Dessa obligationer är numrerade som lottsedlar då det är just frågan om ett lotteri till stora delar. De som har obligationer deltar nämligen i en lottdragning där högsta vinsten är 1 miljon kronor skattefritt.

Privatobligationer

Den andra typen av obligationer som du som privatperson kan köpa kallas för privatobligationer. Detta är en obligation som har en fast förfallodag som ligger mellan ett till tio år in i framtiden. Vidare så finns det två olika typer av privatobligationer, dessa är kupongobligationer och nollkupongare.

Kupongobligationer har en bestämd ränta som betalas ut en gång per år. Obligationer köps i jämna tusental kronor från nominellt 10 000 kr. Sen vad det blir som du exakt betalar för obligationen styrs av det aktuella ränteläget.

nollkupongsobligationer betalar inte ut ränta varje månad utan här får du hela räntan när löptiden har gått ut. Alltså får du en stor summa en gång istället för små oftare.

En kurs på privatobligationer anges i procent av värdet som obligationen har på inlösesdagen. Skulle kursen ligga på 80 t ex betyder det att du kan köpa en obligation som är värd 10 000 kr när den ska lösas in för 8 000 kr nu.

Möjligheter och risker med obligationer

Att placera pengar i obligationer är för personer som vill ha en trygg och säker placering. Du vet ju t ex exakt vad du kommer att få i ränta om du behåller en obligation tills dess att löptiden har gått ut. Vill du inte ha kvar obligationen hela tiden kan du sälja den.

Obligationer är en säker form av sparande men det finns fortfarande risker som med allt annat. Det finns alltid en kreditrisk vilket innebär att den organisation du lånat ut pengarna till inte kan betala tillbaka. För premieobligationer som staten givit ut är detta inget problem utan det är om du har lånat ut till någon annan. Går den banken eller vad det nu är i konkurs är risken att du inte får tillbaka pengarna.

Köper du obligationerna under löptiden finns det även en risk att räntan kommer att ändras så att värdet minskar. Köps dock obligationerna och behålls under hela löptiden är detta ingen risk.

Följ oss på Facebook