Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Kupongobligation

Till skillnad från nollkupongsobligationer så ger en kupongobligation ränta periodvis under löptiden. Vanligtvis är betalas ränta ut en gång per år. När sedan löptiden går ut så får ägaren dels tillbaka värdet på obligationen plus ett nominellt belopp som är bestämt på förhand. En kupongobligations amorteras bara en gång vilket betyder att du får alla pengar vid ett tillfälle när löptiden har gått ut.

Kupongobligationer är den vanligaste typen av obligationer som emitteras. De ges ut av Riksgäldskontoret, bostadsinstitut, banker eller företag. Vill man handla med kupongobligationer kan man göra detta på en andrahandsmarknad som kallas för obligationsmarknaden. Där går det att både köpa och sälja obligationer.

Följ oss på Facebook