Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Investeringsordlista

Betavärde

Ett värde som visar på ett värdepappers (t ex aktie) marknadsrisk. Är betavärdet över 1,0 betyder det att aktiens avkastning förändras mer än sitt jämförelseindex. Är betavärdet mindre än 1,0 förändras den mindre än index.

Aktie med ett högt betavärde räknas som mer riskfyllda och därmed är de med lägre att betrakta som mindre riskfyllda.

Viktigt att komma ihåg att detta betavärde bara tar hänsyn till historiska data vilket betyder att det inte går att säga något definitivt om framtiden.

Handla med aktier

Aktieinvest.se är ett intressant alternativ för dig som vill börja spara pengar. Oavsett om det är i aktier, fonder eller något annat.


Avanza Bank är ett ställe att kolla upp ifall du vill handla med aktier. Courtaget ligger så lågt som 9 kr när du gör småaffärer.


Följ oss på Facebook