Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Investeringsordlista

Aktiekapital

Tar man och slår ihop alla aktierna som ett bolag har och räknar på det nominella värdet på dem får man ut vad aktiekapitalet består utav. Aktiekapitalet blir därmed den insats som aktieägarna har tillfört bolaget. Aktiekapitalet tillhör företagets "egna kapital" men det kan också finnas andra medel som kan föras dit. Har t ex ett företag redovisat vinst kan det behålla delar av denna vinst för att expandera eller liknande. Detta för med sig att det egna kapitalet totalt kan vara större än vad aktiekapitalet är.

Handla med aktier

Aktieinvest.se är ett intressant alternativ för dig som vill börja spara pengar. Oavsett om det är i aktier, fonder eller något annat.


Avanza Bank är ett ställe att kolla upp ifall du vill handla med aktier. Courtaget ligger så lågt som 9 kr när du gör småaffärer.


Följ oss på Facebook