Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Investeringsordlista

Aktieindex

Detta är ett värde som beskriver den genomsnittliga förändringar av en speciell grupp av aktier. För att mäte förändringen av hela börsen i Stockholm så använder man sig utav något som kallas för OMXS-index (OMX Stockholm All Share) eller Totalindex.

Det finns många fler olika aktieindex som används för att beskriva förändringar av delar på börsen. Ett exempel på detta är OMX30-index som är ett index där de allra största aktierna på Stockholmsbörsen är med.

Vid beräkningen av OMXS-indexet tar man hänsyn till företagets totala börsvärde. Detta innebär att ett stort företag som t ex Ericsson har betydligt större påverkan på index en ett litet nystartat företag. För att utföra beräkningen av indexet tar man aktiekursen och multiplicerar den med antalet aktier vilket ger det totala börsvärdet. Gör man sedan om denna beräkning vid ett senare tillfälle får man fram en procentuell förändring.

Handla med aktier

Aktieinvest.se är ett intressant alternativ för dig som vill börja spara pengar. Oavsett om det är i aktier, fonder eller något annat.


Avanza Bank är ett ställe att kolla upp ifall du vill handla med aktier. Courtaget ligger så lågt som 9 kr när du gör småaffärer.


Följ oss på Facebook