Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Aktiefonder

En aktiefond är en fond som till sin allra största del består utav aktier. För att kallas för aktiefond måste minst 75 % av de investerade pengarna ha investerats i just aktier. Högst 25 % av investeringarna får vara i form av räntebärande värdepapper.

Aktiefonder har högre risk

En aktiefond har större risk än vad räntefonder och blandfonder har. Detta då aktiefonder varierar mer i värde över tiden. Denna risk är dock något som man måste vara beredd på om man vill öka sina chanser till stora värdeökningar. Det är nämligen helt enkelt så att större risk även innebär större chans till stora inkomster.

På lång sikt har därför aktiefonder betydligt större chans till hög avkastning än vad en ränte- eller blandfond har.

Specialiserad aktiefond = större risk

En fond som t ex bara handlar inom ett visst område för även med sig en större risk. Ta t ex en fond som investerar i oljeborrning i Ryssland som ett exempel. Skulle de hitta en massa olja där skulle aktiefonden skjuta upp i höjden. Skulle det dock vara så att alla borrningarna slutade med att man inte hittar något skulle fonden krascha istället.

Därför kan man sätta upp som en tumregel att en aktiefond som är specialiserad inom ett visst område även för med sig stor risk. Köper man istället andelar i en globalfond som innehåller aktier från många olika länder och branscher blir risken mycket lägre.

Minst 16 olika aktier i en aktiefond

En vanlig aktiefond måste innehålla minst 16 olika aktier. Sen är det väldigt vanligt att fonderna innehåller mycket mer än 16 olika aktier. Risken minskas ju fler olika bolag som fonden äger andelar i.

Indexförvaltning eller aktiv förvaltning

Det finns två olika sätt att förvalta en aktiefond på som brukar kallas för indexförvaltning och aktiv förvaltning. En aktiefond som är aktivt förvaltad kommer förvaltaren att sträva efter att fonden ska gå bättre än vad index gör på den börsen som fonden jämförs med. En fond som är indexförvaltad sköts med målet att värdeförändringen ska ligga i förhållande med börsens ökning.

Valutakursen kan påverka

Aktiefonder kan ha investerat i värdepapper i andra länder. För dessa fonder kommer kronans värde att påverka hur kursen står sig. T ex ökar en fond i värde om den har placerat pengar i amerikanska aktier när dollar går upp i värde. Valutakurserna kan förändras flera procent under kort tid.

Enkelt sparande i fonder

Avanza Bank är en av de bästa bankerna för att investera i fonder och aktier. De har ett väldigt stort utbud och lättanvänd depå. Du kan skaffa ett ISK och hantera ditt sparande. Funkar perfekt för pensionssparande /månadssparande etc.

Börja spara i fonder hos Avanza du också!

Följ oss på Facebook