Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Förvaltningsavgift

En förvaltningsavgift tar fondbolagen ut för att de dels förvaltar, administrerar, analyserar, administrerar, bokför, registerunderhåller, revisionskostnader och förvarar fonder. Som du ser är det ganska många olika smågrejer som räknas in i förvaltningsavgiften.

Vanligtvis anger man förvaltningsavgiften på årsbasis. Men själva avgiften tas ut dagligen och beräknas utifrån fondens andelsvärde.

Övriga kostnader

Det tas även ofta ut andra avgifter än förvaltningsavgift för dig som äger fonder. Det kan t ex handla om transaktionskostnader. Det är därför man använder nedanstående kostnadsmått för att jämföra priserna på fonder:

Totalkostnadsandel (TKA) - Det är den totala kostnaden i procent om man ser till fondens genomsnittliga förmögenhet. I TKA räknar man med förvaltningsavgift, tillsyn, räntor, skatter och diverse andra kostnader. Transaktionskostnader (courtage) som uppkommer vid köp och försäljning av värdepapper räknas också med i TKA.

Total expense ratio (TER) - Här räknas samma saker som i TKA med bortsett från att man inte räknar med de olika transaktionskostnaderna.

Man använder sig utav denna uppdelning då TER inte är ett helt rättvisande mått vid en jämförelse av fonder som har en varierande omsättningshastighet.

I årsrapporterna från fonderna redovisad det en resultaträkning där alla kostnader som ingår i TER finns med. Transaktionskostnaderna som bara ingår i TKA finns ofta med som en not till resultaträkningen eller ibland som en helt egen separat post i årsrapporten.

Prestationsbaserade avgifter

Det finns fonder som tillämpar en prestationsbaserad avgift, t ex är det vanligt att hedgefonder fungerar på detta vis. Då kan det t ex vara så att du får betala 20 % av den avkastning som överstiger 90 dagars SSVX.

Ibland används även en prestationsbaserad avgift som innebär att en fond som faller inte tar ut någon avgift innan det att man är tillbaka över en tidigare fastställd gräns. Detta brukar kallas för high watermark.

Enkelt sparande i fonder

Avanza Bank är en av de bästa bankerna för att investera i fonder och aktier. De har ett väldigt stort utbud och lättanvänd depå. Du kan skaffa ett ISK och hantera ditt sparande. Funkar perfekt för pensionssparande /månadssparande etc.

Börja spara i fonder hos Avanza du också!

Följ oss på Facebook