Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Fonder

Vad är en fond?

Det går ganska enkelt att beskriva vad en fond är. Det är nämligen en portfölj som innehåller värdepapper av olika slag. Exempel på värdepapper som kan finnas i en fond är:
  • Svenska aktier
  • Utländska aktier
  • Obligationer

Ägandet av portföljen fördelas sen till dem som har placerat pengar i just denna fond. Ägandedelen avgörs helt och hållet av storleken på investeringen. En som har investerat 2000 kr äger dubbelt så mycket som någon som investerat 1000 kr.

Vem sköter fonden?

Det är ett fondbolag som har hand om skötseln av fonden. Fondbolagen kan ha många olika fonder. Vanligt är att det finns en speciell person som är ansvarig för varje fond hos ett fondbolag, men det kan även vara så att det finns ett helt förvaltarteam som har hand om fonden.

Pengarna som kommer in till fonden använder sedan fondbolag för att göra ytterligare investeringar. Något som förhoppningsvis ska göra fonden ännu mer framgångsrik.

Hur sparar man i en fond?

Alla som vill spara pengar i fonder kan även göra detta. Det som krävs är att du öppnar ett fondkonto. Sådana konton kan du öppna dels hos din bank eller hos de företagen som speciellt inriktar sig på denna typ av handel. Alla aktörer har webbplatser där du kan hitta den nödvändiga informationen och ofta anmäla dig.

Vad kostar det att spara i fonder?

Det kostar självklart lite pengar att spara i fonder då fondbolaget ju ska få in pengar till förvaltning, administration, förvaring, tillsyn m.m. Denna avgift brukar man kalla för förvaltningsavgift och den varierar lite mellan olika bolag. För en aktiefond brukar denna förvaltningsavgift ligga runt 1 - 2,5 %. Avgiften tas ut med 1/365 del varje dag och man räknar in avgiften innan man räknar ut utvecklingen för fonden.

På vissa fonder finns det även en avgift som tillkommer vid försäljning och köp av andelar. Kolla därför upp reglerna för den önskade fonden innan du investerar.

Skillnad att köpa enskilda aktier eller aktiefond?

Det stor skillnaden på att köpa enskilda aktier och att köpa in sig i en aktiefond är att placeringarna sprids ut. En fond måste nämligen innehålla minst 16 olika aktier. Detta för med sig att risken minskas då en fond inte är lika känslig för enskilda bolags uppgång och nedgång.

Nackdelen med att köpa aktiefonder hänger ihop med fördelarna. Då det är mindre risk finns det vanligtvis också mindre chans för riktigt stora klipp. Köper du aktier själv kan du tjäna mycket pengar t ex om ett företag går mycket bra. Skulle dock företaget gå omkull riskerar du att förlora alla pengar.

Så om du känner dig säker på vad du ska köpa eller om du gillar större risker kan det vara en bra idé att köpa egna aktier. Vill du känna dig säkrare på din investering kan det istället vara idé att spara i fonder och låta proffsen ta beslut om vad som ska köpas och säljas.

Enkelt sparande i fonder

Avanza Bank är en av de bästa bankerna för att investera i fonder och aktier. De har ett väldigt stort utbud och lättanvänd depå. Du kan skaffa ett ISK och hantera ditt sparande. Funkar perfekt för pensionssparande /månadssparande etc.

Börja spara i fonder hos Avanza du också!

Följ oss på Facebook