Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Utdelning aktier

Ett företag som har haft en positivt period delar ger normalt ut en utdelning till aktieägarna. Denna utdelning utförs oftast i kontanta pengar. På detta vis ersätter bolaget dem som har satsat pengar i företaget.

Ska man som aktieägare vara berättigad till utdelning för sina aktier så ska man införd i bolagets aktiebok vid ett visst datum som kallas för avstämningsdagen. Denna dag är vanligtvis samma dag som årsstämman. Utdelning får man sedan oavsett hur många aktier man äger. Så om du skulle äga 1 aktie och utdelningen är 1 kr skulle du alltså få en utdelning på 1 kr. En person som äger 1 miljon aktier får också 1 kr per aktie alltså 1 miljon kronor i utdelning.

Det tar tre dagar att bli registrerad i ett bolags aktiebok något som medför att man ska ha köpt aktierna tre dagar innan avstämningsdagen för att få rätt till utdelningen. Det är vanligt att aktierna går ner i kurs samma dag som utdelningen sker eftersom en ägare av en aktie därmed inte äger rätten till den kommande utdelningen.

Handla med aktier

Aktieinvest.se är ett intressant alternativ för dig som vill börja spara pengar. Oavsett om det är i aktier, fonder eller något annat.


Avanza Bank är ett ställe att kolla upp ifall du vill handla med aktier. Courtaget ligger så lågt som 9 kr när du gör småaffärer.


Följ oss på Facebook