Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Investerarskydd

Detta är en statlig garanti för de som investerar i värdepapper och pengar hos finansinstitut som utför själva investeringstjänsten. Garantin går i kort ut på att en person som anlitar ett sådant institut ska kunna få ersättning för värdepapper och insatta pengar som går förlorade vid en konkurs.

Viktigt är här att veta att garantin inte alls täcker förändringar i värdepapprens marknadsvärde. Skyddet gäller alltså bara för värdepapper som förvaras av institutet och som försvinner i samband med konkursen.

Positivt är också att veta att detta normalt inte ska vara något problem då ett finansinstitut som följer alla regler ska ha haft investerarnas värdepapper åtskilda från sådan som institutet själva har investerat. Därför är skyddet normalt bara nödvändigt om reglerna inte följts.

Alla länder inom EU måste ha ett investerarskydd och detta måste uppfylla vissa minimikrav. Detta skydd måste omfatta minst 20 000 euro och av detta skydda 90 % av beloppet. I Sverige har vi för närvarande ett skydd på 250 000 kronor per kund och institut och det täcker 100 % av beloppet.

Investerarskyddet har klara likheter med insättningsgarantin men skyddar andra typer av tillgångar.

Handla med aktier

Aktieinvest.se är ett intressant alternativ för dig som vill börja spara pengar. Oavsett om det är i aktier, fonder eller något annat.


Avanza Bank är ett ställe att kolla upp ifall du vill handla med aktier. Courtaget ligger så lågt som 9 kr när du gör småaffärer.


Följ oss på Facebook