Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

A-aktier och B-aktier

Det finns lite olika typer av aktier som man kan äga. Det som skiljer en A-aktie från en B-aktie är att en A-aktie har ett högre röstvärde på företagets bolagsstämma.

Alla aktier av samma slag som finns i ett företag är värda lika mycket och medför sig lika stor rösträtt på bolagsstämman. Alltså om du äger 100 A-aktier i ett företag och grundaren också äger 100 A-aktier så har ni lika stor rösträtt. Detta är en av grundreglerna i Aktiebolagslagen där det står att alla aktier ska behandlas lika.

Ytterligare en sådan grundregel i Aktiebolagslagen är att ingen aktieägare får fatta ett beslut som är tänkt att vara negativt för de andra aktieägarna i bolaget.

A-aktie

Detta är den typ av aktier som har det högsta röstvärdet på en bolagsstämma. Det är egentligen inget konstigt med en A-aktie utan de är alla lika mycket värda och ger lika mycket rösträtt som någon annan A-aktie.

B-aktie

Denna typ av aktier är lite mer spännande då det här skiljer lite från en A-aktie. Det är nämligen så att B-aktier inte har samma rösträtt på bolagsstämman. I nu gällande Aktiebolagslag får en B-aktie som minst ha en rösträtt på 1/10 av vad en A-aktie har. Detta innebär att du måste äga 10 B-aktier för att ha lika mycket att säga till om som en annan person vars innehav består utav 1 A-aktie. Sedan finns det gamla bolag som gav ut B-aktier för 1948 där en B-aktie mycket väl kan ha en ännu mindre rösträtt. Ett exempel på detta är Ericsson där en B-aktier bara har 1/1000 rösträtt jämfört med en A-aktie.

Anledningen till att det finns B-aktier som har en lägre rösträtt är att grundarna till företaget ofta har haft behov av att få in mer kapital i bolaget men samtidigt inte velat ge upp sitt inflytande. När ett företag vill ha mer kapital så emitterar man ju nya aktier och skulle de då ha gjort det med bara A-aktier skulle det inneburit mindre makt för dem. Istället emitterar man istället B-aktier som har ett klart lägre röstvärde något som för med sig att grundarna kan ha kvar beslutsmakten samtidigt som de har fått in mer kapital.

När det kommer till utdelning på aktierna så spelar det dock ingen roll vilken bokstav det är före aktien då de har rätt till samma utdelning.

Handla med aktier

Aktieinvest.se är ett intressant alternativ för dig som vill börja spara pengar. Oavsett om det är i aktier, fonder eller något annat.


Avanza Bank är ett ställe att kolla upp ifall du vill handla med aktier. Courtaget ligger så lågt som 9 kr när du gör småaffärer.


Följ oss på Facebook