Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Vad är en fundamental analys?

Själva grunden för en fundamental analys är att man försöker komma fram till en värdering av företaget för att på den vägen få fram en aktiekurs som är rimlig. Kommer man då fram till att företagets värde är större än vad aktiekursen säger är det ett bra tillfälle att investera pengar. Tanken bakom detta är att handla pengar för en billigare summa än vad de verkligen är värda, något som ju låter ganska trevligt när man tänker på det. Ett namn som brukar användas för att beskriva personer som håller på med denna typ av fundament analys är värdeinvesterare.

En känd sådan person är Warren Buffett som började med praktiskt taget inga pengar alls och som har lyckats få värdet att öka på tillgångarna till en sådan nivå att han 2008 av Forbes blev utsedd till världens rikaste man då han gick om Bill Gates. Hans förmögenhet ska då ha uppgått till 62 miljarder dollar.

För att kunna göra en bra fundamental analys måste man ha koll på substansvärde, p/e-tal, direktavkastning m.m. Om detta kan du läsa på våra avsnitt för analysuttryck. Vidare kunskaper som är nödvändiga är att förstå sig på ett bolags bokslut där resultaträkningen och balansräkningen finns med.

I teorin värdet på ett företag summan av alla vinster under sin livstid omräknat till dagens värde. Vill man då räkna fram den framtida vinsten till ett nuvärde använder man sig av något som kallas för diskonteringsränta som motsvarar det avkastningskrav man har. Ett växande företag får därmed ett mycket högre värde än ett som inte utvecklas i någon större takt. Har man ett lågt avkastningskrav innebär detta att nuvärdet ökar. Vid låga räntor blir värderingen på bolaget högre eftersom kravet på avkastning minskar.

Detta hade varit en väldigt bra och enkel metod om det bara varit så att det hade varit enkelt att se in i framtiden. Det är ju tyvärr ganska svårt att förutspå ett företags utveckling de närmaste 20-25 åren. Därmed kan detta vara en svår metod att använda sig utav fast ifall man klarar utav att lista ut framtiden är den bra. Istället används ofta det betydligt enklare p/e-talet för att visa på företagets vinstutveckling.

Handla med aktier

Aktieinvest.se är ett intressant alternativ för dig som vill börja spara pengar. Oavsett om det är i aktier, fonder eller något annat.


Avanza Bank är ett ställe att kolla upp ifall du vill handla med aktier. Courtaget ligger så lågt som 9 kr när du gör småaffärer.


Följ oss på Facebook