Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

En aktie vad är det?

Ska man handla med aktier är det en klar fördel att veta vad en aktie egentligen är. Det enkla svaret på detta är att en aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Detta innebär att du som aktieägare har rätt till den delen av bolagets vinst och utdelning som motsvarar storleken på ditt ägandeskap. Skulle du äga 100 % av ett företag har du därmed rätt till hela vinsten och om man äger 0,001 % av ett företag så får man denna del av vinst och utdelning. Äger du aktier har du även rösträtt på bolagsstämman. Bolagsstämman som är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Skulle bolaget likvideras har du rätt till den andel av pengarna som blir över efter det att alla skulder betalats i enlighet med storleken på aktieinnehavet.

En aktie kan säljas fritt. Detta innebär att du kan köpa eller sälja den till eller från vem du vill. Sedan är det ju även så att ett aktiebolag är en egen juridisk person något som innebär att du som aktieägare enbart ansvarar med det kapitalet som du har köpt dina aktier för. Skulle ett företag gå i graven på grund av ekonomiska problem kommer du alltså inte att bli skyldig några pengar till någon. Risken du tar är de pengarna som du har investerat, dessa kan mycket väl försvinna om det skulle gå dåligt för företaget men det kan aldrig bli värre för dig.

Den normala grundprincipen är att en aktie motsvarar en röst på bolagsstämman. Detta har man dock kringgått i Sverige då det ofta finns en uppdelning på A-aktier och B-aktier. En A-aktie är en röststarkare aktie än en B-aktie. Denna uppdelning har gjorts för att de ursprungliga ägarna till ett företag ska kunna ha maktkontrollen i ett företag genom att bara äga ett begränsat antal av de röststarkare aktierna något som inte kräver alls samma kapital. Är du en sparare som inte tänker blanda in dig i besluten som tas i företagen så spelar det därmed ingen roll om det är A-aktier eller B-aktier du köper.

Handla med aktier

Aktieinvest.se är ett intressant alternativ för dig som vill börja spara pengar. Oavsett om det är i aktier, fonder eller något annat.


Avanza Bank är ett ställe att kolla upp ifall du vill handla med aktier. Courtaget ligger så lågt som 9 kr när du gör småaffärer.


Följ oss på Facebook