Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Fjärrvärme

Fördelar

  • Miljövänligt
  • Enkelt, kräver mycket lite underhåll.
  • Billigt i drift.
  • Billig installation om vattenburet system finns innan.
  • Tar lite med plats.

Nackdelar

  • Det är i praktiken omöjligt att byta leverantör.
  • Leverantören bestämmer kostnaden utan konkurrens.

Fjärrvärme innebär att värme produceras i stora värmeverk istället för i små pannor ute hos de olika individuella husen. Värmen som har producerats sprids sedan ut till enskilda användare. Eftersom man producerar värme i stor skala blir det effektivt och miljövänligt. Förr i tiden var det vanligt att fossila bränslen användes i värmeverken men detta har man nästan helt slutat med nu, istället är det t ex energiskog eller spill från skogsavverkning som används. Man kan även ta vara på spillvärme från industrier och energin från eldat avfall. Fjärrvärme är mycket vanligt i städer och i området runt dessa.

Fjärrvärmecentral

Inne i huset finns det en fjärrvärmecentral där det sitter en värmeväxlare. Värmeväxlaren för över värmen från värmeverket som kommer in i huset till den värme som ska gå ut till elementen och de olika kranarna i huset. Systemet för elementen är slutet där samma vatten hela tiden pumpas runt och värms upp under hela tiden. Vattnet som ska användas för dusch, mat, drickande osv kommer in som färskvatten från vattenverket och värms upp vi värmeväxlaren. När vattnet som har använts för att värme upp vattnet i dina element och dricksvattnet har lämnat ifrån sig sin värme pumpas det tillbaka till fjärrvärmeverket för att värmas upp igen och skickas ut till husen igen. Det är alltså inte samma vatten som du dricker som används i elementen varför man behöver två olika delar i fjärrvärmecentralen.

Installation

Ska du sätta in fjärrvärme i ditt hus så är det faktiskt frågan om en ganska enkel installation, iaf för din del. Det som ska sättas in är en fjärrvärmecentral som normalt inte är större en ett badrumsskåp. Centralen installeras ofta i källaren men kan även sättas in på andra platser i huset. Centralen ska sedan kopplas ihop med fjärrvärmenätet vilket görs via två anslutningsrör vilka inte är större än 15 - 20 mm. Detta är inte någon installation som man själv utför utan det är kunniga personer som gör detta och det tar inte någon längre tid.

Har du sedan tidigare haft ett annat vattenburet system så kan du ofta få ganska mycket utrymme över då panna, bränsletank, varmvattenberedare osv kan plockas bort.

Låst till en leverantör

Om du bor i ett område där det finns ett fjärrvärmenät är detta ett alternativ som ger ett mycket driftssäkert system. Systemet kräver liten plats för installation då inget lager behövs för varken ved, pellets eller olja. Den största nackdelen är att man är låst till en leverantör då det inte är möjligt att byta eftersom den grundläggande kostnaden för att lägga ner rören från värmecentralen är mycket hög. Detta görs oftast i kommunal regi och vanligen är fjärrvärmeverken kommunalt ägda. Värmeverken är stora anläggningar som kräver stora investeringar med avancerad utrustning för rening av utsläppen.

Miljö och tillsyn

Detta gör att det är möjligt att på ett miljövänligt sätt elda allt från sopor till ved. Det ger också möjlighet till att ta vara på spillvärme från industrin som istället för att gå förlorad kan bli till nyttig värme i bostäder. Det krävs sällan någon tillsyn eller service av systemet vilket gör att driftskostnader utöver den faktiska förbrukningen av värme blir låga. Det är dessutom tyst då det endast krävs en cirkulationspump. Även för ett fjärrvärmesystem krävs att ett vattenburet värmesystem finns installerat sedan tidigare.

Kostnader

För ett fjärrvärmesystem betalar man en fast kostnad plus en förbrukningskostnad som beräknas med hjälp av differensen mellan ingående och utgående temperatur samt flödet av varmvatten. Den fasta kostnaden kan röra sig om några hundra kronor och den rörliga energiavgiften som ligger på ungefär halva elpriset. Detta gör att man får ungefär halva kostnaden jämfört med ett system med direktverkande el.

En värmepump kan ge en effektvinst på ungefär 3 gånger men här är investeringskostnaden betydligt högre. Det mest ekonomiska valet mellan dessa två system kan vara lite svårt att beräkna men i många fall är endast ett av systemen praktiskt möjligt på bostadsorten.

Renovera

Byggmax syns ofta i reklamsammanhang och hos dem hittar du det mesta du behöver för att bygga ihop något. Du hittar t ex virke, isolering, spik, skruv, golv m.m. Alltså troligen det som behövs för att bygga ihop något.


Bygghemma säljer fönster, dörrar, uterum, tak, golv m.m på nätet. Alltså i princip allt du kan tänkas behöva när du vill renovera.


Skånska Byggvaror är ett annat alternativ för dig som renoverar i hemmet. Här hittar allt från badrum till mindre stugor.