Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Besiktning

En besiktning är mycket viktigt när man köper ett hus. Normalt har säljaren gjort en egen besiktning men det kan oavsett det vara en idé att göra en egen besiktning. För detta får man betala runt 7 000 kr och det kan vara väl investerade pengar.

En överlåtelsebesiktning är en noggrann byggteknisk undersökning som ska utföras av en kunnig person för att bli så bra utförd som möjligt. Köparen har nämligen lagligt ansvar för att kontrollera huset innan det köps. Det är t o m så att lagen ställer högre krav på köparen än säljaren. Säljaren ska mest informera om det finns brister som han känner till sedan tidigare.

Hitta en bra besiktningsman

Väljer man att göra en egen besiktning beställs en sådan oftast när man har fått klartecken att köpa huset. Då är det viktigt att hitta en bra besiktningsman så att man känner sig trygg i att det utförs på ett bra vis. Det man kan göra är att först höra med grannar, vänner och arbetskamrater för att se ifall någon av dessa känner till någon bra besiktningsman som de använt sig utav. Vidare kan konsumentvägledaren i kommunen eller banktjänstemannen veta någon bra.

Besiktningsmannen du beslutar dig för att använda ska vara certifierade för att utföra sådant jobb. Är han inte det ökar dina risker. SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) är en organisation som certifierar besiktningsmän.

Referenser och försäkring

Bara för att en besiktningsman är certifierad finns det inga garantier för att han kommer att utföra ett bra jobb på just ditt hus. Men chansen att han är bättre ökar absolut.

Det är därför en bra idé att först fråga om referenser innan du bestämmer dig för någon besiktningsman. Kolla sen att besiktningsmannen har en ansvarsförsäkring.

Du ska också följa med när besiktningen utförs då du på detta vis kommer att lära dig mycket om själva huset och även lättare kan ställa frågor som avgör ifall du ska köpa huset eller ej.

Fuktmätning

Det är inte säkert att besiktningsmannen har utrustning för att utföra en fuktmätning. Har han det och du vill ha en sådan utförd kommer detta att kosta lite extra.

Skulle han inte besiktningsmannen ha sådan utrustning kan ha för det första se tecken i huset om man behöver utföra ett sådan mätning eller ej. Skulle han sen tycka att en sådan vore bra har han säkert koll på vem som kan utföra detta.

Hur en besiktning går till

Det som besiktningsmannen först gör är att gå igenom de olika handlingarna som finns angående huset. Detta är t ex ritningar och bygglov. Efter detta ställer besiktningsmannen frågor till säljaren. Frågor som ställs rör skador på huset som säljaren vet om, vilka renoveringar som är gjorda och om säljaren har några allmänna misstankar angående huset.

Efter detta kommer en okulär besiktning utföras. Detta innebär att alla ytor som är synliga både inne och ute undersöks. Marken utanför huset undersöks också.

Allt ingår inte

Eftersom det bara är en frågan om en okulär besiktning ingår inte alls allt i besiktningen. Det är som sagt var bara saker som syns som kollas, alltså inte vad som finns inne i väggarna t ex. Här nedan hittar du en liten lista på saker som inte kontrolleras.

 • Elinstallationer
 • Värmeanläggningen
 • Vatten
 • Sanitet
 • Maskinell utrustning
 • Ventilation
 • Rökgångar och eldstäder
 • Provtryckning av skorsten
 • Radonmätning
 • Fuktmätning
 • Kontroll av oljetanken
 • Summan av detta är att en besiktningsman inte behöver berätta för dig ifall han ser problem med t ex farliga elsladdar osv. Sen kommer han troligen att göra detta men det är inget han är skyldig att göra.

  Köpa ett gammalt protokoll

  Har det gjorts en tidigare besiktning kan du få chansen att köpa ett protokoll från denna besiktning. Detta är ju absolut billigare än att göra en egen besiktning men det medför även större risker.

  Du har dels inte varit med när undersökningen utfördes och har därför inte fått den bra informationen man då får. Sedan om besiktningsmannen skulle ha missat något viktigt kan du inte få någon ersättning för detta. Du kan bara få ersättning av en besiktningsman som du själv har anlitat ifall han gjort något stort fel.

Renovera

Byggmax syns ofta i reklamsammanhang och hos dem hittar du det mesta du behöver för att bygga ihop något. Du hittar t ex virke, isolering, spik, skruv, golv m.m. Alltså troligen det som behövs för att bygga ihop något.


Bygghemma säljer fönster, dörrar, uterum, tak, golv m.m på nätet. Alltså i princip allt du kan tänkas behöva när du vill renovera.


Skånska Byggvaror är ett annat alternativ för dig som renoverar i hemmet. Här hittar allt från badrum till mindre stugor.


Följ oss på Facebook