Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Undersökningsplikt

Vid köp av en bostad är det viktigt att veta att den som köper har en undersökningsplikt som sträcker sig mycket längre än vad den gör ifall man köper en vanlig vara eller tjänst.

Undersökningsplikten styrs av det som står i jordabalken, 4:e kapitel, 2 stycket 19 § som säger: "Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet."

Vad betyder detta då?

Snabbt betyder denna lagtext att den som köper en bostad inte senare kan åberopa ett fel som det var rimligt att upptäcka vid en undersökning av bostaden. Det går heller inte att få någon form av ersättning för skador på en bostad som rimliga med hänsyn till bostadens skick, ålder osv.

Det kan låta lite konstigt att det är på detta vis då köparen får ta en större risk. Av just denna anledning är det viktigt att verkligen kolla upp ett objekt innan det köps för att minimera riskerna. Grunden att köparen får ta ett större ansvar är att ett hus som köps räknas som begagnat och därmed inte kan vara lika bra som ett helt nytt.

Även om detta kan vara lite hårt mot en köpare så hade det varit lika hårt mot en säljare om denna hade haft ansvaret för alla felaktigheter som inte köparen hade koll på.

Vad omfattar undersökningsplikten?

Det är hela bostaden som ingår i undersökningsplikten. Allt man kan besikta har man även ansvar för att kolla upp. Mark, byggnader och installationer som el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, radonförekomst, eldstad och skorsten. Därtill även att bygglov finns till byggnader och installationer. Som sagt allt man har möjlighet att undersöka.

Att tänka på

Ett hus som har ett plattak löper en större risk att vara utsatt för eventuella fuktskador i det inre taket än en bostad med sadeltak. Detta gör att en köpare av en bostad med denna typ av tak förväntas undersöka ifall det finns tecken på fuktskador noggrannare.

Ett hus som bara är 5 år gammalt förutsätts vara i bättre skick än ett som är 50 år gammalt. Alltså måste man besiktiga ännu noggrannare ju äldre huset är.

Kostnaden för bostaden kan också påverka. Ett hus som är väldigt billigt är rimligtvis i ett sämre skick än ett som är mycket dyrt. Sen ska det fortfarande sägas att man inte kan räkna med att ett dyrt hus är perfekt. Ett dyrt hus är också viktigt att besikta.

Renovera

Byggmax syns ofta i reklamsammanhang och hos dem hittar du det mesta du behöver för att bygga ihop något. Du hittar t ex virke, isolering, spik, skruv, golv m.m. Alltså troligen det som behövs för att bygga ihop något.


Bygghemma säljer fönster, dörrar, uterum, tak, golv m.m på nätet. Alltså i princip allt du kan tänkas behöva när du vill renovera.


Skånska Byggvaror är ett annat alternativ för dig som renoverar i hemmet. Här hittar allt från badrum till mindre stugor.


Följ oss på Facebook