Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Kontrollplan

I Boverkets Plan- och byggnadslag (PBL) ställs det krav på uppförande av en kontrollplan vid varje större ombyggnation eller nybyggnation. Denna planen används för att säkerställa kvaliteten på byggnationen. Kontrollplanen ska ges till kommunens byggnadsnämnd eller motsvarande som senast i samband med bygganmälan.

Byggnadsnämnden

Det allra vanligaste är att man går igenom kontrollplanen med byggnadsnämnden och detta sker i samband med att bygganmälan lämnas in. Dock kan det vara så att i vissa enklare fall behövs det ingen genomgång av kontrollplanen. Men om kommunen anser att det krävs får man räkna med att ha ett möte.

Egenkontroll

Byggherren har ansvaret för att en kontrollplan upprättas och sedan följs. Det vanliga är även att det är husägaren som är byggherre. Kontrollplanen ska hjälpa till så att lagar och regler följs vid husbygget. Hur kontrollplanen sedan är utformad styrs till stor del av hur komplicerat bygget är. Vidare ska det även finnas en kvalitetsansvarig vilket ska vara en sakkunnig person som kan kontrollera att jobbet utförs på korrekt vis.

Kommunen kan gå in

Vill eller kan inte en byggherre upprätta en kontrollplan kommer kommunen att ge anvisningar om hur denna ska se ut. Uppföljning av kontrollplanen ska sedan utföras av en sakkunnig person som lämnar in skriftliga rapporter till kommunen.

Renovera

Byggmax syns ofta i reklamsammanhang och hos dem hittar du det mesta du behöver för att bygga ihop något. Du hittar t ex virke, isolering, spik, skruv, golv m.m. Alltså troligen det som behövs för att bygga ihop något.


Bygghemma säljer fönster, dörrar, uterum, tak, golv m.m på nätet. Alltså i princip allt du kan tänkas behöva när du vill renovera.


Skånska Byggvaror är ett annat alternativ för dig som renoverar i hemmet. Här hittar allt från badrum till mindre stugor.


Följ oss på Facebook