Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Detaljplan

Ett område som mer eller mindre täcks av tomter eller annan byggnation regleras normalt genom en detaljplan. Denna plan är tänkt att på förhand bestämma vilka typer av byggnader som är godtagbara inom ett visst område. Det finns även regler hur de får byggas. T ex får man självklart inte bygga en ny byggnad som är lika stor som Empire State Building i ett område som bara består av vanliga familjehus. Detaljplanen är juridiskt bindande vilket gör att det inte går att bygga vad som helst innan beslut är tagen om ändring av detaljplanen.

Detaljplan fyller en viktigt funktion

Det kan låta lite svenskt och tråkigt att hindra folk från att bygga hur som helst på ett område. Men en detaljplan fyller en viktig roll då den t ex ser till att det finns plats för t ex lekplatser, parker och andra viktiga allmänna områden. Sedan planeras vägar, skolor och annat liknande in utifrån detaljplanen. Skulle det inte finnas en detaljplan skulle det vara möjligt att bygga tung industri mitt i ett område med vanliga hus. Något som inte passar sig speciellt bra. Så om vi inte hade en detaljplan skulle det vara som att inbjuda till problem.

Detaljplanen avgör bygglovet

Det finns chans att bygga något som inte riktigt följer en detaljplan men isf är det frågan om mindre detaljer. För detaljplanen säger ifall det ska vara industri, radhus, hyreshus osv inom ett visst område.

Det är kommunen som har hand om detaljplanen och det är därför dem man ska kolla med innan man funderar på att bygga något.

Detaljerad

Det är inte bara så att det t ex beslutas att det bara ska byggas villor inom ett speciellt område. Det finns också klara regler om t ex storleken på hus och tillbyggnader, hur infarterna ska se ut, vilken färg husen får ha och vilka regler som gäller för att få bygglov till flera tillbyggnader.

Av denna anledning är det som sagt var väldigt viktigt att man noga kollar upp med kommunen om vad som gäller innan man börjar titta riktigt noga på en specifik design. Det skulle vara mycket tråkigt om man siktar in sig ett drömhus och sedan visar det sig att det inte följer detaljplanen och man därmed inte får bygga det.

Fördelar med detaljplan

Det finns en stor fördel med en detaljplan. Och detta är att ifall ett husförslag följer denna plan så kan inte kommunen neka att det byggs.

Ytterligare en fördel för dig som bygger är att du kan ha bättre koll på vad som händer i framtiden. Säger detaljplanen att området du bygger i enbart ska bestå av villor kommer det även att vara så inom överskådlig framtid. Sen vad som händer långt framåt i tiden går ju aldrig något att säga men du kan iaf känna dig trygg att inget konstigt händer de kommande åren.

Utanför detaljplanerat område

Det är ohållbart för kommunen att göra detaljplaner för alla platser inom hela kommunen. På landsbyggden osv finns det därför ofta mark som inte innefattas av någon detaljplan. I framtiden kan dock dessa områden inkluderas i en detaljplan om t ex kommunen vill expandera.

Vill du bygga ett hus utanför de detaljplanerade områdena så ökar chansen för dig att få bygga lite annorlunda. Här gäller det bara att få ett bygglov för själva byggnaden och det finns ingen detaljplan som säger att det måste vara på något visst vis. Därför kan du ofta få bygga en stor herrgård om du så önskar. Uppfyller byggnaden bara byggnadsreglerna är det troligt att bygglov utfärdas.

Renovera

Byggmax syns ofta i reklamsammanhang och hos dem hittar du det mesta du behöver för att bygga ihop något. Du hittar t ex virke, isolering, spik, skruv, golv m.m. Alltså troligen det som behövs för att bygga ihop något.


Bygghemma säljer fönster, dörrar, uterum, tak, golv m.m på nätet. Alltså i princip allt du kan tänkas behöva när du vill renovera.


Skånska Byggvaror är ett annat alternativ för dig som renoverar i hemmet. Här hittar allt från badrum till mindre stugor.


Följ oss på Facebook