Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Bygglov och bygganmälan

Vill man bygga ett nytt hus eller göra en större utbyggnad krävs det ett bygglov. Ett bygglov krävs också ifall man vill göra större ombyggnationer, göra något större markarbete m.m. Går man vidare och bygger utan att ha fått ett bygglov räknas ändringen som ett svartbygge. Då finns det stor risk för böter och att byggnationen måste rivas. Det är kommunens byggnadsnämnd som tar beslut om bygglov.

Vad prövar kommunen

Som sagt ska en ansökan om bygglov skickas in innan man börjar bygga. Det kommunen då kommer att pröva är ifall byggnationen klarar av kraven ställs inom detaljplanerat område, eller allmänna krav på byggnationer och de regler som finns för områden utanför detaljplanerat område.

En prövning kommer även att göras ifall byggnationen utseende smälter in på ett bra vis i den tänkta miljön. I den bygglovsansökan som skickas in ska korrekta ritningar, information om material, översiktskarta över tomten med det tänkta huset, färger på huset, tillfartsvägar och vem som är ansvarig byggherre bifogas. Kommunen har speciella blanketter som man få för just detta.

Förhandsbesked

Innan de exakta planerna för en byggnation är klart går det att kontakta kommunen för att på detta vis få ett förhandsbesked. De exakta ritningarna behöver alltså inte vara färdiga utan det som prövas är ifall en viss typ av hus passar på tomten. Det man behöver är en skiss på planen där placering, byggnadsyta, antal våningar och stil som huset är tänkt att ha.

Förhandsbeskedet från kommunen är bindande i två år. Betydelsen av detta är att ett förhandsbesked betyder att hus som uppfyller de tidigare ställda kriterierna kommer att få ett bygglov. Detta gör att ett förhandsbesked är bra för dig som vill vara säker på att planeringsarbetet verkligen kommer att leda fram till att ett hus får byggas.

Överklaga beslut

Ett beslut så om det är positivt eller negativt om bygglov kan överklagas. Detta ska göras till kommunen inom tre veckor efter det att kommunen tagit ställning. Är det bara små saker kan det räcka med att en diskussion mellan kommunen och byggherren för att ett bygglov ska beviljas.

Skulle det dock vara så att kommunen inte alls gillar ansökan går det att ta ärendet vidare till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer då att gå igen ifall kommunens avslag stämmer överens med de lagar och regler som styr. Skulle länsstyrelsen också neka en ansökan går det att ta fallet vidare till länsrätten.

Bygganmälan

När bygglovet är utfärdat och ritningarna är klara är det dags att sätta igång med bygget. Ett bygglov är giltigt i fem år efter utfärdandet. Något man dock ska komma ihåg är att skicka in en bygganmälan till kommunen innan själva bygget börjat. Denna anmälan ska skickas in tre veckor före första spadtaget. Anledningen till att en bygganmälan skickas in är att kommunen ska kunna säkerställa att arbetet på plats går rätt till.

Renovera

Byggmax syns ofta i reklamsammanhang och hos dem hittar du det mesta du behöver för att bygga ihop något. Du hittar t ex virke, isolering, spik, skruv, golv m.m. Alltså troligen det som behövs för att bygga ihop något.


Bygghemma säljer fönster, dörrar, uterum, tak, golv m.m på nätet. Alltså i princip allt du kan tänkas behöva när du vill renovera.


Skånska Byggvaror är ett annat alternativ för dig som renoverar i hemmet. Här hittar allt från badrum till mindre stugor.


Följ oss på Facebook