Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Slutbesiktning

Då byggherren anser att ett hus är helt färdigbyggt är det dags för en slutbesiktning, denna besiktning kallas även för entreprenadbesiktning. Själva besiktningen ska utföras av en oberoende besiktningsman som går igen hela huset. Och då är det verkligen frågan om hela huset från topp till tå. Tanken med denna besiktning är att kontrollera att allt har gått rätt till i bygget enligt det som tidigare avtalats mellan entreprenör och byggherren.

Vad som ingår i slutbesiktningen är väl reglerat sedan tidigare och utgår även från det entreprenadsavtal som är upprättat. Det är besiktningsmannen själv som sen själv avgör ifall huset är byggt enligt vad som tidigare bestämts.

Skulle det vara så att besiktningsmannen hittar flera småfel och/eller fel som är av väsentlig betydelse så kan entreprenaden underkännas. Är det istället så positivt att inte några fel av större betydelse så ska entreprenaden godkännas. I protokollet som besiktningsmannen skriver ska alla upptäcker finnas med för att på detta vis ge så mycket information som möjligt till byggherren.

Om huset godkänns

Efter besiktningen har man ett sammanträde där besiktningsmannen berättar för de olika parterna vad resultatet blev. Detta utlåtande lämnas även skriftligt. Sen efter detta övergår ansvaret för skadorna till byggherren. Entreprenadtiden anses efter detta som avslutad och istället träder garantitiden in. Entreprenören har även efter detta rätt att få ut den sista betalningen för jobbet.

Om huset inte godkänns

Som en försäkring för att entreprenören avslutar sitt arbete har byggherren rätt att innehålla 10 % av det totala faktureringsbeloppet som säkerhet innan slutbesiktningen. Felen som har upptäckts ska åtgärdas inom två månader. Entreprenaden anses sedan först avslutad efter det att en ny slutbesiktning gjorts där huset blir godkänt. Det är efter detta som den sista fakturan ska betalas. Fortfarande är det så att ifall ett hus blir godkänt så kan byggherren fortfarande inom två år hävda att något inte gjorts korrekt ifall felen skulle upptäckas senare.

Besiktningsmannen

Den som utför besiktningen ska vara godkänd av Svenska Byggingenjörers Riksförbund och vara ansvarsförsäkrad. Det är byggherren som väljer vem som ska vara besiktningsman. Att det är byggherren som väljer vem som ska utföra besiktningen ger en extra säkerhet då det på detta vis går att välja någon helt oberoende person. Det är möjligt att försäkringsbolaget som har ansvaret för färdigställandeförsäkringen och/eller byggfelsförsäkringen vill ha ett ord med i valet av besiktningsman. Det är därför alltid bra att ta en diskussionen med detta bolag innan en besiktningsman bestäms.

Om besiktningsmannen ska kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt är det viktigt att han får tillgång till alla dokument. Entreprenadsavtal, byggmått, ritningar osv är typer av dokument som besiktningsmannen behöver.

Renovera

Byggmax syns ofta i reklamsammanhang och hos dem hittar du det mesta du behöver för att bygga ihop något. Du hittar t ex virke, isolering, spik, skruv, golv m.m. Alltså troligen det som behövs för att bygga ihop något.


Bygghemma säljer fönster, dörrar, uterum, tak, golv m.m på nätet. Alltså i princip allt du kan tänkas behöva när du vill renovera.


Skånska Byggvaror är ett annat alternativ för dig som renoverar i hemmet. Här hittar allt från badrum till mindre stugor.


Följ oss på Facebook