Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Bestämma grund

Det är tre olika typer av grunder som man normalt väljer mellan när ett nytt hus byggs. Vilken typ som till slut väljs styrs av saker som marken, typ av hus och egna önskemål.

Krypgrund

Krypgrund kallas ofta för torpargrund. Hur grunden byggs kan variera lite men grundtanken är hela tiden att det ska finnas en luftficka mellan marken och själva huset. Denna luftficka kan sedan antingen vara ventilerad eller inte. Huset står sedan på en ram av betong eller något annat material som klarar av vikten. I denna ram finns det sedan ventilationshål.

Detta är en vanlig grundtyp i Sverige och speciellt i äldre hus. En stor fördel med denna typ av grund är att kan byggas på bergig mark så länge som marken är relativt plan i övrigt. Detta gör att man kan slippa spränga bort en massa sten.

Problemet med krypgrund är att huset riskerar att få fuktskador ifall allt inte är utfört på ett helt korrekt vis. Detta då marken t ex under sommaren värms upp vilket kan få kondens att uppstå. En annan fördel med denna typ av grund är att det faktiskt är förhållandevis enkelt att upptäcka och reparera skador. Detta då det går att undersöka grunden genom att kryp in i den. Detta för även med sig att det är enklare att gör nyinstallationer av t ex el och vatten.

Gjuten platta

Är marken som huset ska byggas på relativt plan och inte består av speciellt mycket berg är en gjuten platta ett bra alternativ. Detta blir då ganska enkelt och billigt vilket har gjort att det har blivit mycket populärt att bygga hus enligt denna metod.

Som med alla andra jobb är det viktigt att det hela utförs på ett korrekt vis då det annars riskerar att bli stora problem med huset. Armering ska vara utförd så att vikten inte blir något problem och en fuktspärr ska vara installerad.

Eftersom en gjuten platta är mycket svårare att modifiera i efterhand gäller det verkligen att fungera igenom allt noga innan. Kommer man senare på att t ex vatten- och avloppsledningar borde dras på ett annat sätt är detta ofta svårt att fixa till.

Källare

Bygger man ett hus med källare kommer grunden att vara liknande den som finns i ett hus med gjuten platta. Den stora skillnaden blir att plattan är nergrävd i marken. Väggar byggs sedan upp av betong eller sten och det är dessa som fungerar som ram för resten av huset.

Fördelen med en källare är att man får naturliga rum som går att använda till mycket som t ex förråd, tvättstuga, gillestuga osv. Sedan att det ofta är svalare i en källare är ju även det trevligt under varma sommardagar.

Viktigt för ett hus med källare är att dräneringen är gjord på ett bra sätt då det annars finns risk för fuktskador. Annars kan man säga att problematiken med en källargrund är liknande de som gäller för ett hus med gjuten grund.

Renovera

Byggmax syns ofta i reklamsammanhang och hos dem hittar du det mesta du behöver för att bygga ihop något. Du hittar t ex virke, isolering, spik, skruv, golv m.m. Alltså troligen det som behövs för att bygga ihop något.


Bygghemma säljer fönster, dörrar, uterum, tak, golv m.m på nätet. Alltså i princip allt du kan tänkas behöva när du vill renovera.


Skånska Byggvaror är ett annat alternativ för dig som renoverar i hemmet. Här hittar allt från badrum till mindre stugor.


Följ oss på Facebook